Home

Nieuws 1 reactie

Eenvoudiger regels voor transgene teelt

Den Haag - De toelatingsprocedures voor de toepassing van genetische modificatie worden per 1 maart vereenvoudigd.

De nieuwe regels vervangen de bestaande regelgeving voor de toelating van genetisch gemodificeerde organismen.

De nieuwe regelgeving is vooral bedoeld om de  bestaande regelgeving te vereenvoudigen en te stroomlijnen. In een aantal gevallen is het niet meer nodig een vergunning aan te vragen, maar kan worden volstaan met een kennisgeving, waardoor procedures worden verkort. Er is geen aparte regeling getroffen voor cisgenese (genetische modificatie met soorteigen genen), omdat de Europese richtlijn daarvoor nog geen voorzieningen biedt. Als cisgenese in de Europese Unie zal worden vrijgesteld, zal de Nederlandse regelgeving worden aangepast.

De nieuwe regels sluiten nauw aan bij de Europese regelgeving. De regels zien toe op het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen in een afgeschermde omgeving, bij proeven in het veld en voor het in de handel brengen van transgene organismen.

In van de veranderingen is dat de ministeries van Economische Zaken (voorheen landbouw) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet meer nadrukkelijk betrokken worden bij de afgifte van vergunningen voor de introductie van transgene gewassen. Omdat mogelijke gevaren voor onder andere de volksgezondheid, voedselveiligheid en diervoederveiligheid inmiddels voldoende wettelijk geborgd zijn, is de betrokkenheid van die ministeries niet meer nodig, zo is besloten. Alleen de minister van Infrastructuur en Milieu is nu verantwoordelijk voor de afgifte van vergunningen.

In de regeling is niets opgenomen over de manier waarop veldproeflocaties openbaar moeten worden gemaakt. Daarvoor bestaan echter wel beleidsregels, waarin de jongste rechtspraak is verwerkt. Daarbij wordt rekening gehouden met een verzoek van biologische boeren, om geïnformeerd te worden als in hun omgeving een veldproef met transgene gewassen wordt gedaan.

De nieuwe regels bieden burgers nog net zo veel ruimte om bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan.

Eén reactie

  • agratax2

    Laten we de weg openen voor de GMO teelten, nu Amerikaanse boeren niet weten waar ze niet GMO zaden kunnen bemachtigen om hun afhankelijkheid van de Chemie reuzen te beperken en om een hogere prijs voor hun oogst te vangen. Zij wensen niet alleen een super oogst in tonnen maar gaan voor een Super Netto Resultaat op de bankrekening.

Of registreer je om te kunnen reageren.