Home

Nieuws

Dijksma's waterplan vooral ter inspiratie

Den Haag - Het waterplan van staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) is niet meer dan een inspiratie voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer.

Dijksma publiceerde vorige week de Natuurambitie grote wateren.  Een van de onderdelen van de gepresenteerde ideeën was dat delen van met name Zuid-West-Nederland kunnen verzilten, waardoor de landbouw een andere koers moet gaan varen. Ander idee was om onbewoond gebied  op de Waddeneilanden bij stormen te laten onderstromen, zodat de natuurlijke aanvoer van zand zicht herstelt.

In de brief aan de Tweede Kamer stelt  Schultz mede namens Dijksma dat het ministerie van I&M betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de natuurambitie.

De minister zegt dat  er geen geld is voor de ideeën van Dijksma: "In september 2014 zijn de deltabeslissingen van het Deltaprogramma door het kabinet gepresenteerd. Het kabinet is voorstander van een integrale aanpak bij de voorgenomen maatregelen. Randvoorwaarde voor het mee koppelen van natuurbelangen is dat met de beschikbare Rijksmiddelen de voorgenomen doelen ten aanzien van waterveiligheid, zoetwatervoorzieningen en waterkwaliteit worden gehaald. Indien het realiseren van andere maatschappelijke doelen leidt tot aanvullende kosten, bovenop de beschikbare middelen voor mitigatie en compensatie van natuur, dienen deze uit andere budgetten te worden gefinancierd."

Of registreer je om te kunnen reageren.