Home

Nieuws 1 reactie

Dijksma wil vergroening GLB vereenvoudigen

Den Haag – Vanggewassen voor de vergroeningseis van het Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) hoeven niet meer te bestaan uit mengsels van gewassen.

Die vereenvoudiging wil staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken doorvoeren. "De verplichting is nodeloos ingewikkeld en moeilijk te controleren, waardoor het hoge uitvoerings- en controlelasten met zich meebrengt", concludeert het ministerie.

Ook wil het ministerie de eisen van een sloot om mee te tellen voor de invulling van de Ecologische Focus gebieden (EFA) vereenvoudigen. Sloten mogen voortaan wel breder zijn dan zes meter, maar voor de oppervlaktebepaling mag maximaal 6 meter meetellen als EFA. Akkerranden mogen ook breder zijn dan de 20 meter in het oorspronkelijke plan. Landschapselementen die niet meetellen voor de EFA hoeven niet meer ingetekend te worden op de kaarten. Dat moest eerder wel.

Het ministerie wil ook de uitbetaling van de directe inkomenssteun en de vergroeningspremie vereenvoudigen. Terwijl de vergroeningspremie eerder pas uitbetaald zou worden als alle controles zijn uitgevoerd, wil het ministerie nu alle premies vanaf 1 december uitbetalen, ook als er nog controles moeten plaatsvinden. Als achteraf blijkt dat premies ten onrechte zijn uitbetaald, worden deze teruggevorderd.

Het ministerie wil boeren ook meer ruimte geven om fouten bij het indienen van de Gecombineerde opgave te herstellen. De verwachting is dat door de nieuwe vergroeningseisen meer fouten zullen worden gemaakt. Doelstelling is om boeren hierop te wijzen en de mogelijkheid te bieden om fouten binnen twee weken te herstellen zonder dat dit gevolgen voor de uitbetaling heeft.

Dijksma zal de voorstellen eind deze maand voorleggen aan de Europese Commissie in Brussel. De voorstellen zijn door het ministerie al getoetst aan de eisen die worden gesteld aan het GLB. Toch moet de Europese Commissie en de Raad nog een besluit nemen over de voorstellen van de lidstaten voor vereenvoudiging van het GLB.

Eén reactie

  • agro1

    beetje menselijk met elkaar omgaan, indien deze ingeslagen weg ook na diverse verkiezingen gevolgd zou kunnen worden. misschien ontstaat er dan nog wel eens enig draagvlak onder de onder het steeds zwaarder wegende ambtenarenjuk zuchtende slachtoffers van continue wijzigend wat men ook wel noemt 'beleid'. met dergelijke ambtenarenwartaal worden wij dus gedurig geconfronteerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.