Home

Nieuws 10 reacties

Bom onder plattelandswoning

Den Haag - De plattelandswoning in het bestemmingsplan biedt geen zekerheid voor agrarische bedrijven. Voor bewoners van de plattelandswoning gelden dezelfde luchtkwaliteitseisen als voor bewoners van andere burgerwoningen in het agrarisch buitengebied.

Met die uitspraak zet  de Raad van State een streep door een deel van de bedoeling van de plattelandswoning, die door de Tweede Kamer is ondergebracht in de regels voor ruimtelijke ordening.

De Raad van State kwam tot zijn uitspraak in een zaak over een plattelandswoning in het Limburgse Weert.

Met de invoering van de plattelandswoning kan wel de  illegale bewoning worden gelegaliseerd,  maar  daarmee  is niet tegelijkertijd verzekerd dat de betrokken ondernemer gevrijwaard is van extra eisen op het gebied van de luchtkwaliteit (zwaveloxide, lood, koolmonoxide,  benzeen, stikstofoxiden en fijnstof). Vrijwaring van extra eisen op gebied van geur of geluidhinder kan wel worden geregeld met de introductie van de plattelandswoning.

Jurist Paul Bodden zegt dat de belangen van de agrarisch ondernemer niet worden geborgd met de plattelandswoning. Dat komt doordat Europese regelgeving voor luchtkwaliteit en schone lucht niet toelaat dat burgers niet worden beschermd tegen schadelijke stoffen in de lucht in hun eigen woning. Voor bedrijfswoningen gelden andere normen, bedrijfswoningen worden beschouwd als ruimten die niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Bodden ziet geen juridische mogelijkheden om dit anders te regelen.  Zolang burgers in de plattelandswoningen geen bezwaar maken tegen ontwikkelingen van een aanpalend bedrijf zijn er echter geen problemen.

Advocaat Joost de Rooij zegt dat het jammer is dat de Raad van State hiermee de plattelandswoning in feite aan de kant zet.  "Met de plattelandswoning werden een hoop knelgevallen weggenomen, die nu weer ontstaan."

De plattelandswoning is enkele jaren geleden gecreëerd als oplossing voor vrijkomende agrarische bedrijfswoningen, die werden betrokken door burgers die geen binding hebben met het agrarische bedrijf waartoe de woning behoorde. Met de plattelandswoning werd illegale bewoning gelegaliseerd, zonder dat het betrokken bedrijf  daar hinder van zou ondervinden, was de gedachte. Omdat voor bedrijfswoningen andere  ruimtelijke eisen gelden dan voor burgerwoningen, werd de plattelandswoning geïntroduceerd als tussenvorm.

De gemeente Weert  heeft in het bestemmingsplan Buitengebied  de plattelandswoning opgenomen. Daartegen is bezwaar gemaakt.

In het specifieke geval gaat het om een  woning bij een varkensbedrijf.  De varkenshouder vreesde dat de  plattelandswoning hem zou kunnen belemmeren in de ontwikkelingen, omdat  voor de bewoners ook gegarandeerd moet zijn dat ze  beschikken over schone lucht.

De gemeenteraad van Weert was het daarmee niet eens.

Laatste reacties

 • Hogman1

  En zo wordt het steeds gezelliger op het platteland.
  Ruzies creeren doe je zo !!!

 • jjbm

  Log's onderuit gehaald, BZV op los zand, plattelandswoning een dooie mus.
  Er is behoefte aan oplossingen, niet aan verder isoleren van de veehouderij. RvS mist nuchter boerenverstand.

 • juur

  Met 2 maten meten op het platteland 100 m.en 8 odour 50 m. en 14 odour . Voorwaarden moet tot alle woningen gelijk zijn. Mensen die kort bij die stallen wonen moeten ook een goede leefbare omgeving hebben.
  Raad van State toont nuchter boeren verstand.

 • melkveehouder .

  Gelukkig dat de RvS tot dit inzicht is gekomen. Woonrecht op basis van het bestuursrecht voor de bewoner van de plattelandswoning, om vervolgens met het privaatrecht in de hand een agrarisch ondernemer de duimschroeven aan te draaien of hem een fikse schadevergoeding op het bordje te leggen wegens gederfd woongenot, daar zit niemand op te wachten. Paul Bodden heeft in een van zijn publicaties opgemerkt dat er ook geen verschil is tussen wettelijke (geluids)normen van woningen die langs een spoorlijn liggen, en dit dus ook niet dient te gelden voor de (luchtkwaliteits)normen van woningen tot veehouderijen. Volgens mij heeft hij hiermee gewoon een punt wat moeilijk is te weerleggen.

 • Mels

  Alle gemeenten in Nederland hebben de mond vol van het voorkomen van verpaupering van het platteland. Zie hier de waarheid achter dat masker. Ben zelf 'slachtoffer' van zo'n gemeente en baal er stevig van dat er geen boerenverstand regels gemaakt worden die verpaupering echt voorkomen. Ach mijn gebouwen worden vanzelf een keer verkocht en dan ben ik van dat gezever in NL ook af.

 • ed12345

  Hier zij we inmiddels zo ver dat als er een enigzins te betalen huis naast je vrij komt ! Kopen die handel en als je geen kinderen hebt die er in geintresseerd zijn ?slopen dat ding

 • ed12345

  Hier zijn we inmidels zover dat als er een huis te koop is naast je ,en het enigsins betaalbaar is ,kopen die handel ,en heb je zelf niemand om er in te wonen ? Slopen die handel

 • juur

  Hier willen ze de buren uitroken met bouwen mega stal intensieve veehouderij op50 meter afstand. Hoe noemen die mensen die dat willen realiseren.

 • Burnetti

  Wie gedacht had dat de wet plattelandswoning het zou halen heeft gedroomd. Blijf rekening met elkaar houden en niet bewoners van het platteland negeren in belang van een kleinere groep ondernemers die 10% van het nationaal product binnenbrengen.
  De wet was een gedrocht waarover ik elke advisering heb afgehouden. Zonder spijt nu blijkt.

 • melkveehouder .

  @mels. Ik snap je frustatie als verkopende partij. Echter, deze poppenkast van afstandcriteria en andere normen, kent zijn oorsprong in het feit dat (nieuwe) buren tegen uitbreidingsplannen begonnen aan te schoppen.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.