Home

Nieuws 2 reacties

ACM: Geborgde dierenarts voldoet aan mededingingseisen

Den Haag – De geborgde dierenarts in de melkveehouderij is niet in strijd met de mededingingsregels van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM oordeelt opnieuw dat er voldoende concurrentie is onder dierenartsen. Daarnaast hebben rundveehouders voldoende vrijheid om een dierenarts te kiezen.

Dat blijkt uit het onderzoek dat ACM heropende na een eerdere uitspraak van 8 november 2013. Hier hadden enkele dierenartsen bezwaar tegen gemaakt, omdat ze vinden dat het een-op-een-contact tussen rundveebedrijf en dierenarts in strijd is met de Mededingingswet. ACM handhaaft na onderzoek haar visie dat dit niet zo is.

ACM wijst erop dat het bijvoorbeeld mogelijk blijft om van dierenarts te wisselen en het staat dierenartsen vrij om klanten te werven. Daarnaast is het voor andere dierenartsen mogelijk om hun werk te doen bij rundveehouders met een een-op-een-contract. "In de markt bestaat al een tendens die ertoe leidt dat veehouders in toenemende mate op basis van een een-op-een-relatie met een dierenarts werken", aldus ACM.

De bezwaarmakers vinden dat de verplichte een-op-een-relatie de concurrentie tussen dierenartsen beperkt, omdat dierenartsen die geen vaste relatie met bedrijven hebben, bijvoorbeeld omdat ze parttime werken of omdat ze specialist zijn, niet meer zelfstandig kunnen werken. ACM ontkent dit omdat veebedrijven eenvoudig een tweede, vervangende dierenarts kunnen toevoegen.

Laatste reacties

  • Mozes

    Als ACM de geborgde dierenarts ook nog had verboden terwijl die het fundament vormt onder het antibioticabeleid waren de rapen helemaal gaar geweest.

  • Marco22

    Medicijnen worden al centraal geregistreerd, waarom moeten we dan een1 op1 relatie hebben? Dierenartsen hebben hun lobby goed gedaan en hun inkomen veilig gesteld. Prijzen van medicijnen zijn intussen verdubbeld of nog hoger. Er kan dan wel een enorme reductie zijn op antibiotica maar geen reductie op diergezondheidskosten. De boeren betalen hiervoor.

Of registreer je om te kunnen reageren.