Home

Nieuws 9 reacties

Veehouderij in bureaucratische klem

Tientallen, mogelijk honderden veehouders komen in een bureaucratische klem door een actualisatie van de gegevens in het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De bedrijven konden aanvankelijk volstaan met een melding van hun activiteiten. Doordat de ruimte voor meldingen in de afgelopen maanden opraakte, werden ze vergunningplichtig voor de Natuurbeschermingswet. Sinds begin deze week is die Nb-vergunningplicht vervallen en zijn ze weer meldingsplichtig. Ondertussen heeft een aantal bedrijven echter wel een vergunning aangevraagd en daarvoor zijn ook kosten gemaakt.

Opschonen Aerius-systeem

Dat in veel gevallen weer kan worden volstaan met het doen van meldingen in het kader van de Nb-vergunning is het gevolg van het opschonen van het Aerius-systeem en de verwerking van nieuwe depositiegegevens. Bij de herziening van Aerius is er meer ontwikkelingsruimte rond de beschermde Natura 2000-gebieden. Dat is op zich een vereenvoudiging voor bedrijven die activiteiten ontplooien met een beperkt effect op kwetsbare natuurgebieden.

Aanvragen vergunning teruggedraaid

In meer dan twintig Natura 2000-gebieden was in het afgelopen half jaar de grenswaarde verlaagd van 1 mol naar 0,05 mol stikstofdepositie per hectare per jaar doordat de beschikbare ontwikkelingsruimte bijna was uitgeput. Daar kon in die periode niet met een melding worden volstaan voor activiteiten, maar moest een vergunning worden aangevraagd. Dat is nu weer teruggedraaid.

Verschillende provincies zeggen dat geen Nb-vergunningen kunnen worden verleend, als er een meldingsplicht geldt. "Er is niet langer een vergunningplicht voor die situatie." Alleen in Overijssel gaat het om 20 vergunningaanvragen, andere provincies kunnen om verschillende redenen geen aantallen noemen.

Gelderse vergunning intrekken

De provincie Gelderland biedt wel de mogelijkheid de aanvraag voor Nb-vergunning te handhaven, ook al geldt een meldingsplicht en geen vergunningplicht. Bedrijven kunnen tot 5 januari de aangevraagde vergunning in Gelderland intrekken.

Legeskosten niet vergoed

Bedrijven krijgen de gemaakte legeskosten niet geheel terug; evenmin als andere extra kosten die gemaakt zijn voor de aanvraag Nb-vergunning. Dat kan per aanvraag oplopen tot €2.000. De provincie Friesland heft geen leges voor Nb-vergunningen.

Een woordvoerder van de provincie Gelderland zegt dat de provincie kosten heeft gemaakt om de vergunning te behandelen, daarvoor moeten leges worden betaald. Ondernemers hadden ervoor kunnen kiezen geen vergunning aan te vragen, aldus de provinciewoordvoerder. Tegen de inning van de leges kan wel bezwaar worden gemaakt. De provincie Overijssel zegt "in alle billijkheid en redelijkheid naar die bezwaren te kijken".

Nieuwe onzekerheid voor bedrijven

Erik Zandbelt, specialist ruimtelijke ordening en milieu bij advies- en accountantsbureau Countus, noemt het kwalijk dat bedrijven nu weer met een nieuwe onzekerheid te maken krijgen. "Klanten hebben eerst extra kosten moeten maken, doordat ze vergunningplichtig werden. En nu horen ze dat ze geen vergunning meer kunnen aanvragen, maar een melding moeten doen. Dat is schandalig." Zandbelt pleit ervoor om in elk geval de mogelijkheid open te houden om vergunningen te verlenen, ook waar zou kunnen worden volstaan met een melding. "Want een vergunning biedt meer rechtszekerheid."

Laatste reacties

 • moniekpriems1

 • info36

  Leuk voorbeeld hoe men in Nederland met ondernemers omgaat. Diepe schande!

 • mr

  Diep diep triest en we laten het allemaal weer gebeuren.
  Hoog tijd belangen behartigers ( incl NZO die tegenwoordig ook overal een mening over meent te moeten hebben) om eens hoog spel te spelen. Trek die hele linkse kliek maar eens over de balie.

 • daan1908

  De NZO gaat op meerdere terreinen buiten haar boekje.

 • putten

  lang leve onze ""betrouwbare"" overheid. wie nog weet hoe het moet mag het zeggen.

 • mdrunen

  Braakman schrijft dat de leges kunnen oplopen tot 2000 euro maar in Brabant kan het oplopen tot 3542 euro!

 • robert1

  Ook de lto staat achter het systeem

 • lambert.polinder1

  Dit is inderdaad Kafka ten top. De laatste kabinetten hadden vermindering van de administratieve lastendruk hoog in het vaandel staan (zeiden ze). In de veehouderij is daar helemaal niets van te merken.

 • koestal

  De boeren worden door de politiek gewassen en geschoren,wacht maar even ,over een halfjaar weer verkiezingen,een nieuw kabinet zit er nu niet in

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.