Home

Nieuws

Varkenshouders staan achter Vitale Varkenshouderij

De leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) staan achter de POV bij de uitvoering van het traject Vitale Varkenshouderij.

De Algemene Leden Vergadering (ALV) gaf gisteravond haar mandaat voor de uitwerking en uitvoering van de tweede fase.

10 miljoen voor Vitale Varkenshouderij

In deze fase worden programma's uitgewerkt en uitgevoerd die mede tot stand zijn gekomen op basis van de inspraakavonden in oktober en november. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is voornemens 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan Vitale Varkenshouderij. Daarnaast is 10 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van mestverwerking.

5 miljoen voor Holland Varken

Hiervan heeft de POV 5 miljoen euro opgenomen in de begroting van 2016. De andere 5 miljoen is bestemd voor de melkveehouderij.

De POV wil 5 miljoen euro uit het budget voor Vitale Varkenshouderij inzetten om het Holland Varken te promoten. Kern van het Holland Varken is een nieuw ketenkwaliteitssysteem dat moet zorgen voor een betere positie van de varkenshouders binnen de keten.

Wijkers en stoppers faciliteren

De POV wil de keuringskosten verlagen. Hiervoor is nodig dat de overheid toegaat naar risico gebaseerde keuringen. De resterende 5 miljoen euro uit het budget voor Vitale Varkenshouderij is bestemd om wijkers en stoppers te faciliteren. De 5 miljoen euro voor mestverwerking zullen vooral worden ingezet om de mestafzetkosten te verlagen.

De regiegroep wil hiervoor een regeling openstellen voor cofinanciering van mestverwerkingsinitiatieven. Daarbij wordt het inleggeld van varkenshouders voor het realiseren van een mestverwerkingsinstallatie door de regeling verdubbeld. Voorzitter Ingrid Jansen en vicevoorzitter Eric Douma waren niet bereikbaar voor commentaar. In een persbericht laten zij weten blij te zijn met de eensgezinde en constructieve houding van de POV-leden.

Of registreer je om te kunnen reageren.