Home

Nieuws

Van Dam wil nog niet van groen onderwijs af

Het kabinet komt in conflict met een deel van de Tweede Kamer over de overheveling van groen onderwijs.

D66 verwijt de bewindslieden Martijn van Dam (staatssecretaris Economische Zaken) en Jet Bussemaker (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) dat ze de overgang vertragen van het groen onderwijs van Economische Zaken naar Onderwijs. ChristenUnie zegt dat het kabinet de motie niet uitvoert.

Meerderheid voor overheveling

De Tweede Kamer heeft in grote meerderheid (met alleen stemmen van PvdA, CDA en SGP tegen) uitgesproken dat groen onderwijs moet worden overgeheveld naar het onderwijsministerie. De Kamer vraagt het kabinet voorbereidingen moet treffen om het groene onderwijs naar het ministerie van OCW over te hevelen. De motie die daartoe opriep was ingediend door D66 (pdf) met mede-ondertekening door VVD, ChristenUnie, SP en GroenLinks.

Sterke praktijkgerichtheid

Het kabinet stelt dat groen onderwijs een aantal verworvenheden heeft die - zoals de Kamer ook wil - behouden moeten blijven. Dan gaat het onder andere over de kleinschaligheid en de sterke praktijkgerichtheid met leren en werken in actuele bedrijfssituaties. "Groen onderwijs is bovendien sterk internationaal gericht en betekenisvol voor en veelal koploper in het bevorderen van scholing en kennis over duurzaamheid", vindt het kabinet.

Groen onderwijs is sterk prakijkgericht. Foto: Bert Jansen
Groen onderwijs is sterk prakijkgericht. Foto: Bert Jansen

 

Bezuiniging

Van Dam en Bussemaker willen onderzoeken hoe die verworvenheden en kwaliteiten van het groene onderwijs behouden kunnen worden bij een overheveling. Daarnaast willen ze kijken hoe groen onderwijs zich de komende tien jaar moet ontwikkelen en vernieuwen om nog beter aan te sluiten op de vraag uit de arbeidsmarkt en meer samen te werken met het overig onderwijs. De bezuiniging van €33 miljoen vanaf 2016 maakt daarvan onderdeel uit.

D66: vertragingstactiek van kabinet

Eerste indiener van de aangenomen motie, Paul van Meenen van D66, zegt dat het kabinet een vertragingstactiek uitvoeren. "Bussemaker en Van Dam geven niet aan wanneer welke stappen worden gezet", aldus Van Meenen. "Het enige concrete dat wordt doorgezet is de bezuiniging. D66 wil dat er een helder tijdpad komt voor de overgang van het groene onderwijs naar het ministerie van OCW. Ondertussen mag er niet bezuinigd worden." D66 wil voor 1 april duidelijkheid van het kabinet.

Paul van Meenen (D66). Foto: ANP
Paul van Meenen (D66). Foto: ANP

 

ChristenUnie: kabinet voert motie niet uit

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) constateert dat het kabinet de motie niet uitvoert. "Er wordt onderzoek gedaan dat bij de formatie van een nieuw kabinet kan worden betrokken, terwijl de Kamer al nadrukkelijk heeft uitgesproken dat het groen onderwijs beter af is bij het ministerie van onderwijs." ChristenUnie begrijpt niet waarom het kabinet bezuinigt op onderwijs waarmee Nederland internationaal toonaangevend is.

Of registreer je om te kunnen reageren.