Home

Nieuws

Van Dam: verbod kiloknaller helpt boer niet

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) ziet niets in een verbod op verkoop van vlees onder de kostprijs. Dat zei hij tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer.

Partijgenoot Sjoera Dikkers stelde woensdag voor om met een verbod te komen, om hiermee een einde te maken aan het stunten met vlees of het verkopen van 'kiloknallers'.

'Vlees is geen pak koekjes'

Van Dam vindt het ongehoord dat er wordt gestunt met vlees. "Vlees is geen pak koekjes. Het komt van een dier en daar stunt je niet mee. Door met vlees te stunten leg je veel druk op de hele keten. Het is de boer die hiervoor de prijs betaalt en het dier is de pineut", zegt Van Dam.

Waar komt extra geld terecht?

Een verbod op verkoop onder de kostprijs helpt volgens Van Dam niet om ervoor te zorgen dat de boer een betere prijs krijgt voor zijn product. De boer is de zwakste schakel in de keten, en als er extra geld in de keten komt, is het maar de vraag of dit dan bij de boer terecht komt, vindt de staatssecretaris.

Van Dam: verbod kiloknaller helpt boer niet
ANP

 

Betere prijsvorming belangrijker

Hij ziet meer in de initiatieven die er al zijn om tot een betere prijsvorming te komen. Samenwerking in de keten is daarbij de beste optie volgens hem. Carla Dik-Faber (ChristenUnie) vindt dat deze initiatieven tot nu toe weinig effect hebben gehad. "Het gaat langzaam, maar er worden kleine stapjes gezet. Er zijn bij de supermarkten al veel zaken veranderd", zegt Van Dam. Hij wil de verantwoordelijkheid bij de sector laten, maar als het noodzakelijk is dat de overheid in grijpt, zal hij het doen.

Aanpassing mededingingsregels rond duurzaamheid

Om de positie van de boer te verbeteren worden de beleidsregels met betrekking tot duurzaamheid in het mededingingsbeleid aangepast. Bij deze aanpassing worden ook publieke belangen, zoals dierenwelzijn en milieu, opgenomen in de beoordeling.

Van Dam: veel keurmerken geen bezwaar

Van Dam verwacht dat het wel zal helpen als de consument zich beter bewust is van wat hij koopt. Keurmerken helpen daar bij. De bewindsman vindt het niet bezwaarlijk dat er veel verschillende keurmerken zijn. Een voorstel van Fatma Koser Kaya (D66) om de keurmerken te vervangen door een stoplichtensysteem wijst Van Dam af. Duurzaamheid ligt volgens hem heel genuanceerd, waardoor bijna elk product dan een oranje sticker zou krijgen.

Keurmerken zijn volgens hem ook geen taak van de overheid, maar van organisaties zelf. Een keurmerk van de Dierenbescherming geeft volgens hem een sterker signaal over dierenwelzijn dan een keurmerk van de overheid.

Van Dam: verbod kiloknaller helpt boer niet
ANP

 

Regionale productie voor 'regio EU'

Van Dam gaf bij zijn eerste optreden in de Kamer als staatssecretaris van Economische Zaken aan dat hij gaat voor een eerlijker, natuurlijker, beter voedsel en groener voedsel. De landbouw moet zich vooral richten op regionale productie, waarbij de EU als regio wordt gezien. "Alle verre transporten zijn in het kader van de duurzaamheid minder wenselijk", aldus Van Dam.

Handelsmissies

Voor import van soja is nog geen goed alternatief, maar daar moeten we wel naar kijken uit het oogpunt van duurzaamheid en kwetsbaarheid van het systeem, meent van Dam. Bij de handelsmissies van Nederland is de export vooral gericht op export van kennis en technologie. "En als we er dan toch zijn, kunnen we ook wel afspraken maken over het exporteren van appels en peren in het seizoen dat een land ze zelf niet kan leveren. De vraag is er immers wel", zegt Van Dam in reactie op vragen van Marianne Thieme (PvdD).

Of registreer je om te kunnen reageren.