Home

Nieuws

Van Dam: extra borging tegen transgene teelt niet nodig

Het is niet nodig extra te borgen dat boeren worden gevrijwaard van ongewenste besmetting van hun areaal met genetisch gemodificeerde gewassen. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) in reactie op een motie van de SP in de Tweede Kamer.

Van Dam zegde donderdag 17 december toe dat het kabinet begin volgend jaar een besluit neemt over de manier waarop teelten van genetisch gemodificeerde gewassen in Nederland kunnen worden toegelaten. Vooralsnog heeft het kabinet een voorbehoud gemaakt op de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen. De Europese regelgeving staat lidstaten toe de teelt van in de Europese Unie toegelaten gewassen op eigen grondgebied te verbieden. Van Dam zal op een rij zetten welke juridische mogelijkheden er zijn om transgene teelten tegen te gaan.

Afspraken Convenant Co-existentie 'opnieuw ijken'

Voor genetisch gemodificeerde teelten naast traditionele teelten zijn in 2004 afspraken gemaakt in het zogenoemde Convenant Co-existentie. SP'er Van Dijk vroeg de staatssecretaris die afspraken opnieuw te ijken aan de huidige stand van de wetenschap.

Kamerlid Jasper van Dijk riep Van Dam donderdag ook op de afspraken die gemaakt zijn.

Toelating cisgenese

Van Dam zal in het komende half jaar als voorzitter van de raad van landbouwministers in de Europese Unie opnieuw de toelating van cisgenese (genetische modificatie waarbij soorteigen eigenschappen worden ingebouwd) aan de orde stellen. Nederland vindt dat cisgenese niet tot de klassieke vorm van genetische modificatie behoort, omdat er geen eigenschappen van andere organismen worden ingebouwd.

Of registreer je om te kunnen reageren.