Home

Nieuws

Uitstoot van fijnstof rondom veehouderij iets verbeterd

De uitstoot van fijnstof rondom de veehouderij is in 2014 iets verbeterd ten opzichte van 2013. Dat blijkt uit de zesde rapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), dat moet laten zien of Nederland tijdig voldoet aan de Europese grenswaarden voor fijnstof en stikstofoxide.

In 20 van de 393 gemeenten worden de normen voor fijnstof nog overschreden, terwijl dat in 2011 al niet meer mocht. In 2014 zijn overschrijdingen van de fijnstofconcentratie berekend bij 89 woningen in de buurt van veehouderijbedrijven. In 2013 was dit nog bij 111 woningen het geval, terwijl het aantal doorgerekende bedrijven is gestegen. Ook langs enkele wegen is de uitstoot van fijnstof te hoog, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van milieu aan de Tweede Kamer.

Fijnstofknelpunten

De fijnstofknelpunten doen zich vooral voor bij woningen in de directe omgeving van pluimveebedrijven. De gemeente Nederweert spant de kroon; daar zijn 25 bedrijven met overschrijding. Dit komt mede door de hoge achtergrondconcentraties in het gebied. In andere gemeenten gaat het steeds om één of twee bedrijven.

Belangrijke rol voor gemeenten

Gemeenten vervullen als bevoegd gezag een belangrijke rol bij de aanpak van de uitstoot van fijnstof door veehouderijen. "Diverse veehouderijen hebben inmiddels stappen ondernomen om emissiereducerende maatregelen te nemen, waarbij gebruik kon worden gemaakt van subsidies van het Rijk. Vanwege vergunningenprocedures en bouwprocessen duurt het vaak enige tijd voor deze maatregelen hun effect hebben", aldus Dijksma. De onderzoekers verwachten dat een aantal hardnekkige problemen niet zomaar opgelost zal zijn.

Besluit emissiearme huisvesting

Op 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting in werking getreden, waarin onder andere emissie-eisen voor fijnstof uit stallen staan. Dit besluit verplicht pluimveehouderijen die willen uitbreiden maatregelen te nemen tegen de uitstoot van fijnstof.

"Omdat het besluit zich richt tot nieuwe bedrijven, zal het tijd kosten voordat de effecten doorwerken. Dat neemt niet weg dat dit uiteindelijk een effectieve manier is om concentraties te verminderen in alle veehouderijgebieden", vindt Dijksma. Ze wil het NSL wegens succes voortzetten, tot de Omgevingswet in 2018 van kracht wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.