Home

Nieuws

Topsectoren tegen verhuizing groen onderwijs

De twee agrarische Topsectoren vinden dat het groene onderwijs niet zou moeten verhuizen van het ministerie van Economische Zaken (EZ) naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Ze roepen staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) in een brandbrief op een motie van de Tweede Kamer niet uit te voeren en energie te steken in inhoudelijke versterking van de "gouden driehoek."

De brief is ondertekend door het boegbeeld van Topsector Agri & Food, Aalt Dijkhuizen, en Loek Hermans van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsectoren werken overheid, bedrijven en kennisinstellingen samen met innovatiebudgetten. De samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen wordt wel de "gouden driehoek" genoemd.

Groeiende belangstelling

Volgens Topsectoren functioneert groen onderwijs in Nederland goed. De belangstelling van studenten in groen onderwijs groeit. Een deel van de internationaal erkende kracht ligt volgens de brief in de verbondenheid van onderwijsniveaus en de hechte verankering met het onderzoek en de bedrijfspraktijk. Juist deze verbondenheid met de praktijk dreigt door de verhuizing van het groene onderwijs te worden verbroken.

Geen adequate financiering

"Niet omdat ze niet functioneert", aldus de brief. "Maar enkel vanwege budgettaire regels." Het echte probleem van groen onderwijs is dat er geen adequate financiering is, aldus de brief. Het geldprobleem los je volgens de briefschrijvers niet op door het groen onderwijs te verhuizen. Er is op het ministerie van OCW veel minder inhoudelijke kennis aanwezig van het groene kenniscomplex dan traditioneel bij het ministerie van EZ, waar eerder het landbouwministerie in op ging.

Kwaliteit onderwijs

De bekostigingsvorm zou volgens hen eigenlijk geen effect moeten hebben op manier van werken en samenwerking en de kwaliteit van het onderwijs. "De praktijk laat zien", staat in de brief, "dat dit wél het geval is: in alle Europese landen waar het groene onderwijs is geïntegreerd in brede universiteiten onder toezicht van ministeries voor wetenschap is de kwaliteit minder ondanks vaak hogere budgetten en is doorstroming van kennis naar het bedrijfsleven minder."

Of registreer je om te kunnen reageren.