Home

Nieuws

Studie brengt effect agrarisch natuurbeheer in beeld

Een ex-ante evaluatie moet vooraf duidelijk maken of de plannen voor agrarisch natuurbeheer effectief zijn. De studie is het vervolg op de analyse van Alterra in 2015, waarin werd gekeken in hoeverre ontwerpnatuurbeheerplannen van provincies bijdragen aan de effectiviteit van het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer.

De resultaten van de ex-ante studie worden gebruikt om het stelsel te verbeteren. "We moeten lerend beheren", zegt staatssecretaris Martijn van Dam (landbouw en natuur) tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij wil het geld voor natuurbeheer zo effectief mogelijk inzetten.

Nieuw stelsel voor agrarisch natuurbeheer

In 2016 wordt begonnen met een nieuw stelsel voor agrarisch natuurbeheer. "Centraal daarin staat een focus op kansrijke gebieden en uitvoering door collectieven van agrariërs. Het wordt effectiever en moet ook effectiever", zegt staatssecretaris Van Dam.

Het agrarisch natuurbeheer wordt uitgevoerd door collectieven van boeren. Hierdoor gaat het aantal subsidierelaties terug van 14.000 naar 40. "Er is in de afgelopen jaren heel veel werk verzet door collectieven, provincies en uitvoeringsorganisaties om het nieuwe stelsel mogelijk te maken. Vooral door boeren is een grote omslag gemaakt", zegt Van Dam.

Effectiever beleid voeren

Rik Grashoff (GroenLinks) en Henk Leenders (PvdA) vinden dat de contracten van agrarisch natuurbeheer voor lange tijd afgesloten moeten kunnen worden, om zo effectiever beleid te kunnen voeren. Frank Wassenberg (PvdD) vindt dat agrarisch natuurbeheer weinig zin heeft als de agrarische gronden zo intensief gebruikt worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.