Home

Nieuws 960 x bekeken

Stikstofbelasting komt voor 35% uit buitenland

35% van de stikstofbelasting op Nederlandse natuurgebieden komt uit het buitenland. In sommige Natura2000-gebieden is de belasting meer dan 60%.

Dat schrijft staatssecretaris Van Dam aan de Tweede Kamer.

Geen invloed op PAS

Ondanks de grote hoeveelheid stikstof uit het buitenland, heeft die depositie geen effect op de ontwikkelingsruimte in het Programma Aanpak Stikstof (PAS), zegt de staatssecretaris. In het PAS is geregeld dat de stikstofbelasting op kwetsbare Natura2000-gebieden wordt beperkt, terwijl tegelijkertijd de ruimte voor economische ontwikkeling blijft bestaan.

Meer stikstof Nederland uit dan in

De staatssecretaris schrijft dat het merendeel van de stikstofuitstoot van Nederlandse bedrijven in zee of in het buitenland terecht komt. Er gaat meer stikstof Nederland uit dan er via buitenlandse bronnen Nederland binnenkomt.

In een aantal Nederlandse Natura2000-gebieden is de stikstofbelasting uit het buitenland groter dan die vanuit Nederland. Staatssecretaris Van Dam noemt als voorbeelden daarvan: Aamsveen, Wooldse Veen, Westerschelde & Saeftinghe, Zwin & Kievittepolder, Sint Pietersberg & Jekerdal en Noorbeemden & Hoogbos. Van Dam verwacht dat de emissies van buitenlandse bronnen verder dalen in de komende jaren.

Of registreer je om te kunnen reageren.