Home

Nieuws

Steun aan boeren naar Amerikaans model

De Amerikaanse Farm Bill kan als voorbeeld dienen voor een nieuw Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat vindt Europees landbouwcommissaris Phil Hogan, die zegt te overwegen om elementen uit het Amerikaanse systeem van landbouwondersteuning over te nemen.

In de Farm Bill in de VS is geregeld dat boeren steun krijgen bij rampen, bij misoogsten en als de marktprijs beneden een bepaald niveau komt.

Inkomensverzekering

Het Amerikaanse systeem heeft veel meer elementen van een inkomensverzekering dan van directe ondersteuning, die in de Europese Unie de basis van de landbouwsteun vormt. Hogan wilde desgevraagd niet nader ingaan op zijn ideeën. "We moeten zien of elementen van het Amerikaanse systeem voor ons relevant en toepasbaar zijn."

Marktgericht beleid met aandacht voor milieu

Hogan zegt ook dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid marktgericht moet blijven, maar tegelijkertijd ook impulsen moet geven om de kwaliteit van het milieu te verbeteren, het energiegebruik te verminderen en het water- en meststoffengebruik. "We stevenen af op het tijdperk van precisielandbouw."

'Amerikaans systeem interessant'

De Italiaanse sociaal-democraat Paolo de Castro, die dinsdag samen met Hogan deelnam als panellid in een discussie over de eerlijke verdeling van de marges in de voedselketen, zei het Amerikaanse systeem heel interessant te vinden. De Castro geldt als oud-voorzitter van de landbouwcommissie in het Europees parlement als een invloedrijk parlementariërs.

Boer helpen risico's beheersen

Hij zegt het beter is om boeren geld te geven als ze het nodig hebben om door een moeilijke periode heen te komen, dan ze jaar-in, jaar-uit te ondersteunen met een vast bedrag. "Wij moeten dat thema in de Europese Unie ook aansnijden. We moeten boeren helpen de risico's te beheersen."

Lastig inpassen

Het Amerikaanse systeem is begrotingstechnisch lastig in het Europese systeem in te passen, omdat er grote verschillend kunnen zijn in de uitgaven van het ene jaar ten opzichte van het andere jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.