Home

Nieuws

Speltheorie helpt bij bestrijding plagen

Het gedrag van boeren bij een dreigende plaag of ziekte kan worden voorspeld aan de hand van de speltheorie. Britse en Amerikaanse onderzoekers zeggen dat het beleid kan inspelen op het gedrag van boeren, door gebruik te maken van de speltheorieën.

Bij deze theorieën wordt de economische keuze mede bepaald door het veronderstelde gedrag van anderen. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens over de inzet van resistente gewassen tegen de Europese maisboorder in de Verenigde Staten. De resultaten van het onderzoek zijn donderdag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS.

Belastingvoordelen, subsidies of informatie verstrekken

Omdat verschillende boeren zich bij hun keuzes bepalen op dezelfde omstandigheden, kan daarvan gebruik worden gemaakt bij het beleid om die keuzes te beïnvloeden. Dat kan bij voorbeeld door belastingvoordelen te geven, subsidies of meer informatie te verstrekken.

Begrijpen waarom boer beslissing neemt

Onderzoeksleider Alice Milne van Rothamstead Research zegt dat het van belang is om te begrijpen op basis waarvan boeren hun beslissingen nemen. Zeker bij bedreigingen van plagen en ziektes, die geen snelle ingrepen vereisen, kan daarbij gebruik gemaakt worden van beleidsinstrumenten die effect hebben op de langere termijn.

Bt-mais om maisboorder te bestrijden

Bij de keuze voor gewassen die bestand zijn tegen de Europese maisboorder keek de onderzoeksgroep naar het gedrag van Amerikaanse boeren. De maisstengelboorder veroorzaakte tot de jaren negentig in de Verenigde Staten jaarlijks ongeveer $1 miljard schade (€915 miljoen volgens de huidige koers). Met de introductie van genetisch gemodificeerde mais met een ingebouwde insectenbestrijder (Bt-mais) hadden boeren de mogelijkheid een gewas in te zetten, dat zijn eigen afweer heeft tegen de maisboorder.

Foto: ANP
Foto: ANP

Wegen meerkosten op tegen risico op infectie?

Bij de beslissing om Bt-mais in te zetten, moest de boer afwegen of de meerkosten van het resistente gewas op zouden wegen tegen het risico van een infectie met de maisboorder. Daarbij speelt mee dat hoe meer collega's in de omgeving een resistent gewas inzetten, hoe minder de noodzaak voor een individuele boer is dat ook te doen. Veel boeren waren de overtuiging toegedaan dat de extra kosten van resistente mais niet opwegen tegen de te vermijden oogstderving.

Boer die geen Bt-mais zaaide profiteerde het meest

De onderzoekers becijferden dat de inzet van Bt-mais in de staten Illinois, Minnesota en Wisconsin  een jaarlijks voordeel opleverden van $230 miljoen (€210 miljoen volgens de huidige koers). De boeren die daarvan het grootste economisch voordeel hadden, waren degenen die geen resistente mais hadden gezaaid. Zij betaalden niet de extra kosten van de genetisch gemodificeerde mais, maar genoten wel van de bestrijding van de maisboorder door de transgene gewassen bij de collega's.

Of registreer je om te kunnen reageren.