Home

Nieuws 1272 x bekeken

Sector kan zich vinden in antibiotica-advies

LTO Nederland, dierenartsenorganisatie KNMvD en Diergeneesmiddelenautoriteit SDa kunnen zich vinden in het advies van de Gezondheidsraad over het gebruik van antibiotica in de veehouderij. De Gezondheidsraad vindt dat het antibioticagebruik verder moet worden teruggebracht in verband met de resistentie-problematiek.

"Gezien de grote spreiding in antibioticumgebruik is er zeker nog winst te behalen. Het is zaak ons te richten op specifieke bedrijven en dier-categorieën waar het antibioticumgebruik nog te hoog is", aldus een woordvoerder van LTO. "Bedrijven die het goed doen moeten we niet lastig vallen met extra regels, maar de grote variatie die er is, geeft aan dat er nog rek zit in de reductiemogelijkheden", vindt LTO.

Kansen in niet-gemonitorde sectoren

Dierenartsenorganisatie KNMvD vindt dat er ook bij sectoren die nu nog niet gemonitord worden, kansen liggen om antibiotica restrictiever en selectiever te gebruiken. In de veehouderij is het risico dat verdere reductie zonder aanpassingen in de veehouderij leidt tot aantasting van het dierenwelzijn, aldus de KNMvD. De dierenartsenorganisatie benadrukt dat effectief behandelen van zieke dieren mogelijk moet blijven. De grote spreiding tussen dierenartsen en bedrijven in gebruik van antibiotica biedt mogelijk verdere reductiemogelijkheden.

Antibiotica-gebruik huisdieren en paarden

De Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa) onderzoekt nog de omvang van het gebruik van antibiotica bij huisdieren en paarden. Op basis van dit onderzoek zal de SDa aangeven welke mate van frequentie van monitoring zij zinvol acht. Dat zegt SDa-directeur Hetty van Beers in reactie op het advies van de Gezondheidsraad om ook het antibioticagebruik bij paarden, gezelschapsdieren en geiten te gaan monitoren. "We zijn bezig met een onderzoek naar de gemiddelde dierdagdosering per gezelschapdsdier (hond en kat) en paard. Op basis daarvan kijken we of het zinvol is om het gebruik jaarlijks te gaan registreren", aldus Van Beers.

Van de totale verkoop van antibiotica voor veterinair gebruik is 5 procent niet bestemd voor de veesectoren waar het gebruik wel voor wordt geregistreerd; varkens, runderen, vleeskalveren en pluimvee.

Advies in lijn met standpunt SDa

Van Beers is positief dat het advies van de Gezondheidsraad over het aanpakken van veelverbruikers in lijn is met het standpunt van de SDa.

Of registreer je om te kunnen reageren.