Home

Nieuws 2 reacties

RvS: geen ganzenafschot bij natuur Overijssel

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben woensdag een gevoelige nederlaag geleden bij de Raad van State. Het Haagse rechtscollege heeft bepaald dat ganzen met onmiddellijke ingang niet langer in en rond Overijsselse Natura 2000-gebieden mogen worden afgeschoten.

Overijssel is er volgens de Raad van State (RvS) ten onrechte van uitgegaan dat het afschieten zonder een Natuurbeschermingswetvergunning zou kunnen. Die vergunning is echter wel vereist in en nabij dergelijke beschermde natuurgebieden, blijkt uit de uitspraak van RvS.

Vogelbescherming blij met uitspraak

De Vogelbescherming, die de zaak tegen de provincie Overijssel had aangespannen omdat de Natuurbeschermingswet zou worden overtreden, is blij met de uitspraak. Het afschieten in en rond beschermde natuurgebieden verstoort het leven van vogels in die gebieden, meende de organisatie. "De toch al kwetsbare natuurgebieden in Nederland moeten goed beschermd worden en vergunningen alleen verleend als de effecten op de natuur zorgvuldig zijn onderzocht. Dat bleek in Overijssel niet het geval", stelt Vogelbescherming in een reactie.

Aantal ganzen 2005-2013 bijna verdubbeld

Provincie Overijssel had de beslissing om ganzen af te schieten genomen om landbouwgewassen te beschermen en een vergunning was volgens Gedeputeerde Staten niet nodig zolang jagers voldoende afstand zouden betrachten tot kwetsbare vogels in de natuurgebieden. Volgens Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben boeren in de provincie veel last van het steeds verder groeiende aantal ganzen in de provincie. Tussen 2005 – toen er ongeveer ruim 14.000 ganzen waren – en 2013 verdubbelde het aantal ganzen bijna, de teller kwam uit op zo'n 25.000 dieren. Het doel van de provincie is om de populatie terug te brengen tot het aantal van 2005.

Stoppen met jacht of vergunning aanvragen

Door het Overijsselse afschotbesluit zijn in deze provincie ondertussen duizenden ganzen afgeschoten. Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft na deze RvS-uitspraak twee mogelijkheden. De provincie kan stoppen met het afschieten van ganzen of er kan gekozen worden om toch door te gaan met de afschot van ganzen, maar dan wel op basis van de vereiste vergunning. Tot die vergunning er is, kan de jacht niet voortgezet worden.

Laatste reacties

  • vandenbrand

    moeten er volgend jaar gewoon nog meer ganzen geschoten worden. nu, bij niets doen, komen er allen maar bij. is daar dan toch de" vogelbescherming " voor opgericht??? zou de vogelbescherming ook de faunafondspot met euro s vol willen storten??? anders betalen de grondeigenaren het gelag?? het is gewenst dat het een landelijk probleem blijft een geen boeren.

  • Gijs Gans

    slecht in enkele gebieden is het even stilgelegd

Of registreer je om te kunnen reageren.