Home

Nieuws

Minder dierwelzijnscontroles in nertsenhouderij na opheffen PPE

Den Haag – De controles op dierenwelzijn bij nertsenbedrijven zijn gehalveerd sinds ze onder de verantwoording van de NVWA zijn komen te vallen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in reactie op Kamervragen van de Henk van Gerven (SP) en Tjeerd van Dekken (PvdA).

Tot en met 2014 werden de dierenwelzijnscontroles jaarlijks uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het productschap Pluimvee en Eieren (PPE). Vanaf 2015 worden de controles uitgevoerd door de NVWA. Hierbij zijn in de 2015 de helft van de bedrijven bezocht voor controle, voor 2016 staan de andere helft gepland. In 2015 zijn er 78 inspecties gepland, waarvan er tot en met 19 november 72 bedrijven bezocht. Hierbij zijn er bij drie bedrijven afwijkingen geconstateerd. Deze hadden betrekking op onvoldoend verrijkingsmateriaal voor de dieren, overschrijding van de bezettingsnorm en het ontbreken van een registratie van het aantal aanwezige fokdieren. De betrokken bedrijven hebben een schriftelijke waarschuwing gehad en er zal hercontrole plaatsvinden.

Wet verbod pelsdierhouderij

In het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij zijn tot mei 2014 enkele overtredingen geconstateerd. "Deze zijn aangedragen bij het Openbaar Ministerie", schrijft Van Dam. Hij onderzoekt met het Openbaar Ministerie wat de gevolgen zijn voor deze bedrijven van de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag voor de handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij. Ook gaat Van Dam kijken hoe de situatie in de nertsenhouderij verder in kaart gebracht kan worden, nu het verbod op de sector per 2024 en een uitbreidingsverbod toch rechtsgeldig is verklaard. In de periode van 21 mei 2014 tot 10 november 2015 was de wet buiten werking gesteld door de rechter. Van Dam benadrukt dat het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor uitbreiding van het bedrijf nog niet betekent dat er een overtreding is begaan. Volgens de SP en PvdA zijn sinds de invoering van het verbod op uitbreiding 19 nertsenbedrijven uitgebreid, waardoor er ruim 340.000 dieren extra worden gefokt.

Controle NVWA
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) stelt een onderzoek in naar mogelijke misstanden bij nertsenfokkerij Rios Mink in Rosmalen. Aanleiding is een filmpje dat dierenrechtenorganisatie Animal Rights op internet heeft geplaatst. Het filmpje toont hoe medewerkers met de dieren omgaan. "Ik ben geschokt door het filmpje", vertelt eigenaar Jos van Deurzen. "De betrokken medewerkers zijn ontslagen", zegt hij.
"Normaal gesproken lopen de nertsen zelf in de vergasser of worden ze met twee handen opgepakt en er in gezet. Dit gaat alle perken te buiten. Ik heb geen excuus voor het gedrag van mijn medewerkers", zegt de verontwaardigde nertsenhouder. "Ik vind het ook onbegrijpelijk dat dit is gebeurd. De betrokken medewerkers zijn goed geïnstrueerd hoe ze met de dieren moeten omgaan", zegt hij. Van Deurzen laat weten dat de NVWA welkom is om zijn bedrijf te controleren op misstanden.

Of registreer je om te kunnen reageren.