Home

Nieuws

Melkveesector klimt uit dal; agrarische productie groeit

Na een zwak 2015 groeit de agrarische sector in 2016 en 2017 weer, aldus ABN Amro. Dat komt bijna helemaal voor rekening van de melkveehouderij die volgend jaar kan rekenen op 7,5% hogere prijzen en een 2,5% groter verkoopvolume.

De varkenshouderij ziet prijzen licht verbeteren bij een kleiner volume, maar rendementen blijven hier naar verwachting zwak.

Melkprijs trekt aan

In 2015 daalden prijzen in de melkveehouderij met bijna een kwart. In 2016 zullen prijzen in de tweede helft van het jaar aantrekken. Nadat de melkprijs in 2016 al terrein heeft teruggewonnen, stijgt die volgens ABN Amro in 2017 opnieuw met 5%. In 2015 vond een grote productiestijging plaats, in de komende jaren is die minder groot: 2,5% in 2016 en 1% in 2017.

Lichte prijsstijging varkens

Varkenshouders zagen vorig jaar de productie toenemen en de prijs flink dalen. Volgend jaar stijgt de prijs weer licht, met circa een 0,5%, om in 2017 zo'n 2,5% toe te nemen. De groei heeft te maken met een lagere productie en economisch herstel in zowel Nederland als de eurozone. Rendementen blijven zo laag dat de 'afvalrace' zal doorzetten.

Kleine prijsverbetering pluimveehouderij

De stevige groei in de pluimveehouderij maakt in 2016 plaats voor een kleine prijsverbetering bij een wat kleiner volume. De extra Amerikaanse vraag valt weer deels terug. Bij vleeskuikens is de rek er qua prijs ook wel uit, maar handhaven prijzen zich op een relatief hoog niveau, omdat een steeds groter deel binnen concepten wordt geproduceerd.

Akkerbouw profiteert van stabilisering graanmarkt

ABN Amro denkt dat de akkerbouw volgend jaar kan profiteren van stabilisering van de graanmarkt. Voor suiker zal de prijs licht verbeteren als gevolg van een verwacht tekort in productie. Met redelijke vooruitzichten voor de markten voor uien en aardappelen zal de gemiddelde prijs voor een akkerbouwer volgend jaar ongeveer 1% toenemen.

In 2017 kunnen akkerbouwprijzen verder toenemen, omdat weerfenomeen El Niño oogsten drukt. Omdat prijzen verbeteren en in 2017 het suikerquotum van de EU wordt afgeschaft, zal de productie in 2017 na enkele jaren van krimp weer toenemen.

Kalfs- en rundvleesprijzen onder druk

ABN Amro denkt dat de kalfsvleesprijzen de komende jaren onder druk blijven staan. Dat komt vooral doordat de consumptie van vlees per hoofd van de bevolking afneemt. De rundvleessector heeft last van hetzelfde fenomeen, maar hier speelt ook prijsdruk door de import van rundvlees uit bijvoorbeeld Argentinië en Brazilië een rol.

Of registreer je om te kunnen reageren.