Home

Nieuws 3986 x bekeken 1 reactie

Meer ruimte rond Natura 2000-gebieden

De ontwikkelingsruimte rond beschermde Natura 2000-gebieden wordt groter. Door een actualisatie van de gegevens in het Aerius-register van het Programma Aanpak Stikstof zal in een groot aantal gebieden de ruimte toenemen.

In een beperkt aantal gevallen zal de ontwikkelingsruimte afnemen. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken.

Uitbreiding

Ontwikkelingsruimte kan gebruikt worden voor de bouw van nieuwe stallen en het houden van meer dieren. Het Aerius-register is het instrument aan de hand waarvan provincies in de gaten houden hoe de beschikbare ontwikkelingsruimte wordt verdeeld. In het register komen de meldingen en vergunningen terecht van veehouderijen die hun stallen aanpassen of nieuw bouwen. Doel van het systeem is de neerslag van stikstof op kwetsbare natuurgebieden te beperken, waardoor de natuur zich herstelt.

Stoppende landbouwbedrijven

De extra ontwikkelingsruimte komt door twee factoren: de vrijkomende ruimte door stoppende landbouwbedrijven komt terug in het systeem en in een aantal gevallen is de ruimte die wordt geclaimd door prioritaire (niet-landbouw) projecten afgenomen.

Update Aerius

Het ministerie meldt dat er plaatselijk in een enkel geval sprake is van minder ontwikkelingsruimte, na de update van het rekensysteem die van 4 tot 15 december heeft geduurd.

Stalemissies aangepast

In het rekensysteem zijn stalemissies aangepast. Als gevolg van een andere rekenmethode zijn de emissies voor de meeste diercategorieën naar beneden bijgesteld. Alleen voor varkens is de emissie nu hoger. In het Aerius-register worden dubbele of foutieve meldingen verwijderd.

Nieuwe emissiegegevens verkeer

In de update zijn ook nieuwe gegevens verwerkt over de emissie van het verkeer. De emissiegegevens van het verkeer worden niet beïnvloed door de fraude die eerder bekend werd over sjoemelsoftware bij verschillende automerken. De gegevens over emissies vanuit het verkeer voor het Programma Aanpak Stikstof zijn gebaseerd op werkelijke emissies.

De update was in april van dit jaar al aangekondigd door toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma. Er zal tenminste eens per jaar een aanpassing zijn.

Eén reactie

  • hylkema.l

    Dit is al beter, en nu nog rekenen met de werkelijke stalemissies.

Of registreer je om te kunnen reageren.