Home

Nieuws 1738 x bekeken 1 reactie

Landelijke koepel BoerenNatuur.nl opgericht

De veertig agrarische collectieven voor agrarisch natuurbeheer hebben een landelijke organisatie opgericht onder de naam 'BoerenNatuur.nl'. De collectieven besloten deze week tot oprichting van het landelijke servicepunt, dat gevestigd zal zijn in Utrecht.

Met ingang van 1 januari 2016 gaat het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start.

De agrarische collectieven nemen een centrale rol in binnen dit stelsel. BoerenNatuur.nl gaat onder meer zorgen voor het genereren en uitwisselen van kennis op het gebied van agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer, het beheer van beheerpakketten en het beheer en de ontwikkeling van ICT-systemen.

Landelijke communicatie

BoerenNatuur.nl zal op deze terreinen de gesprekspartner zijn voor landelijke overheden en maatschappelijke organisaties. Een belangrijke taak voor de nieuwe organisatie is bovendien landelijke communicatie over agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer.

BoerenNatuur.nl is een federatieve vereniging, met als leden de 40 collectieven. Er komt een bestuur van twaalf personen, gevormd door een vertegenwoordiger vanuit iedere provincie, namens de collectieven in die provincie. Het bestuur zal geleid worden door een nog te benoemen boventallig voorzitter.

Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer

Momenteel worden de collectieven door Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) begeleid in hun professionaliseringstraject. SCAN is een tijdelijke projectorganisatie en zal in de loop van 2016 worden opgeheven.

BoerenNatuur.nl neemt de taken van SCAN over en blijft agrarische collectieven stimuleren en faciliteren tot effectief agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer. BoerenNatuur.nl werkt nauw samen met belangenorganisaties zoals LTO Nederland, natuur- en landschapsbeherende organisaties, provincies en waterschappen.

Zelfstandige werkorganisatie

De landelijke koepel richt een zelfstandige werkorganisatie in, bestaande uit een kleine vaste kern en een variabele schil. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de aanwezige kennis en capaciteiten bij de collectieven. Everhardus Togtema, voorzitter van SCAN: "Inbreng van kennis uit de praktijk bij de uitvoering van de taken door BoerenNatuur.nl, is essentieel voor een effectief en efficiënt agrarisch natuur- en landschapsbeheer."

Eén reactie

  • Jaap39

    Kan een prima ontwikking zijn deze verandering van organisatie structuur.

    Eens kijken hoe snel het predatie probleem wordt aangepakt en de grutto ea. eindelijk weer een echte kans gaat krijgen.
    Succes gewenst met het vechten tegen de voorstanders van predatie, de zogenaamde milieuridders.

Of registreer je om te kunnen reageren.