Home

Nieuws 1 reactie

Landbouw krimpt minder hard in Flevoland

De landbouw in Flevoland weet zich relatief goed staande te houden ten opzichte van het totaal in Nederland. Dit blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Het aantal landbouwbedrijven in de provincie, die op 1 januari zijn 30ste verjaardag viert, is sinds 1986 met 30% veel minder hard gekrompen dan in de rest van Nederland, waar ruim de helft is gestopt.

Ook zijn de boerderijen in Flevoland groter en hebben een hogere opbrengst dan in de rest van Nederland.

Landbouwomzet Flevoland gelijk

In Flevoland is 12% van de Nederlandse akkerbouw gevestigd en 21% van het areaal pootaardappelen. In deze provincie ligt 4,8% van het landbouwareaal. Flevoland is goed voor 3,5% van de omzet in de landbouw. Deze cijfers verschillen niet met 30 jaar geleden.

Grotere akkerbouwbedrijven

De akkerbouwbedrijven in Flevoland zijn groter dan in de rest van het land. Een gemiddeld akkerbouwbedrijf in Flevoland omvat 50 hectare, tegenover 39 hectare elders in Nederland. Ook zijn de opbrengsten in Flevoland hoger. Zo haalde een akkerbouwer uit Flevoland per hectare gemiddeld 95 ton suikerbieten uit de grond in 2014, zijn collega's in de rest van Nederland 82 ton. Ook de opbrengst van consumptieaardappelen is met 53 ton hoger dan de 51 ton elders.

Minder landbouwgrond, meer grasland

Het areaal landbouwgrond in de jongste provincie is ongeveer 10% lager dan in 1986. 30 jaar geleden ging het om 99.000 hectare, nu is dat 88.000 hectare. De afname loopt gelijk op met die in de rest van het land. Tegen de landelijke ontwikkelingen in is het areaal grasland in de jubilerende provincie juist gegroeid, aldus het CBS. In Nederland nam het areaal met 15% af, terwijl het in Flevoland met 3% toenam.

Meer melkkoeien

Hoewel Flevoland bekend staat als de provincie van de akkerbouw, neemt het belang van de melkveehouderij toe. 30 jaar geleden bevond 1,2% van de Nederlandse melkkoeien zich in Flevoland. Inmiddels is dat toegenomen tot 2,5%. Het aantal melkkoeien in Nederland is de laatste 30 jaar met 30% afgenomen, in Flevoland nam het aantal juist toe met 6%.

Aantal melkveebedrijven daalt

Tegelijkertijd daalde het aantal melkveehouderijen, maar wel minder hard dan in het overige deel van het land. Vorig jaar waren er in Flevoland 269 bedrijven actief waar melkkoeien werden gehouden, 35% minder dan de 411 30 jaar geleden. In de rest van Nederland was de daling 66%.

De melkveebedrijven in Flevoland zijn ook groter dan elders. Een doorsnee bedrijf in Nederland telt 85 koeien, in Flevoland zijn dat er 121.

Eén reactie

  • veldzicht

    Het aantal melkkoeien is de laatste 30 jaar met 30% afgenomen,wat loopt de overheid dan te zanikken
    met vervuiling door mest en dat fosfaat plafond!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.