Home

Nieuws

LTO: equivalentie in mestbeleid hard nodig

LTO-Akkerbouw vindt dat de overheid haast moet maken met equivalente maatregelen in het mestbeleid. Dan kunnen de bemestingsnormen omhoog voor akkerbouwers, die door hogere hectareopbrengsten meer mineralen afvoeren.

Nu holt de bodemvruchtbaarheid achteruit, zei vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra op een bijeenkomst in Lelystad.

De gebruiksnormen liggen vast in het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat loopt tot en met 2017. Volgens Haanstra zijn de gebruiksnormen gebaseerd op de hectareopbrengsten die akkerbouwers realiseerden tussen 2002 en 2006.

'Akkerbouwers trekken de bodem leeg'

"Dat is verbijsterend. De hectareopbrengsten liggen nu veel hoger, vooral bij bieten. Er zijn akkerbouwers die gemiddeld per hectare 80 kilo fosfaat afvoeren en maar 60 kilo mogen aanvoeren. Wij hebben sterke aanwijzingen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, dat bij stikstof hetzelfde speelt. Door de krappe aanvoernormen in relatie tot de hogere opbrengsten, trekken akkerbouwers de bodem leeg. Boeren moeten dat kunnen compenseren door extra aanvoer van mineralen en organische stof. Anders komt de bodemvruchtbaarheid in gevaar."

Gebruik van onbewerkte dierlijke mest beperken

In ruil voor equivalente maatregelen kan het gebruik van onbewerkte dierlijke mest worden beperkt, zegt Haanstra. "Onbewerkte mest wordt dan deels vervangen door bodemverbeteraars en alleen in het voorjaar uitgereden. De toestemming uit Brussel moet nog komen, maar wij gaan er vanuit dat de overheid de equivalente maatregelen in 2016 gaat toestaan."

Of registreer je om te kunnen reageren.