Home

Nieuws 2 reacties

Kamer wil geen verbod kiloknallers

De Tweede Kamer wil dat er een einde komt aan het bedwelmen van varkens met CO2 voor de slacht. Een motie van Marianne Thieme (PvdD) en Tjeerd van Dekken (PvdA) kreeg een meerderheid tijdens de stemmingen over de begroting van het ministerie van Economische Zaken.

Staatssecretaris Martijn van Dam (landbouw) zal op zoek moeten naar alternatieve verdovingsmethodes voor varkens. Als deze alternatieven reëel blijken, wil de Kamer dat de huidige werkwijze van CO2-bedwelming wordt uitgefaseerd.

Geen verbod kiloknallers

De Tweede Kamer wil, zoals verwacht, geen verbod op de verkoop van vlees onder de kostprijs, zoals Sjoera Dikkers (PvdA) vorige week bepleitte. Voor haar poging om een einde te maken aan de kiloknaller kreeg ze wel steun van PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, fractie Klein en de Groep Kuzu/Öztürk. Met deze 66 zetels was er geen meerderheid. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) reageerde vorige week negatief op het voorstel, omdat hiermee volgens hem het onderliggende doel – een betere prijs voor de boer-  niet gerealiseerd zou worden. Ook de motie van de PvdD die ervoor pleit dat supermarkten moeten kunnen aantonen dat ze geen producten onder de kostprijs hebben aangekocht kreeg geen meerderheid.

Mestbeleid

De Tweede Kamer stemde met een ruime meerderheid in met een motie van het CDA die vraagt om het mestbeleid te versimpelen, waarbij toepassing van de mineralenconcentraat als kunstmestvervanger één van de uitgangspunten is. Dit is volgens de indieners van belang bij de onderhandelingen in Brussel over het volgende actieprogramma in het kader van de nitraatrichtlijn. De Kamer stemde in met het boeteplan van SGP, om de hoogte van boetes beter af te stemmen bij de aard van de overtreding.

Een motie van ChristenUnie die vraagt om voedsel buiten de onderhandelingen te houden over het trans-Atlantische handelsverdrag TTIP tussen de EU en de VS, kreeg steun van PVV, ChristenUnie, 50Plus, GroenLinks, PvdD en SP, maar haalde daarmee geen meerderheid.

Weidevogelbescherming

De Kamer nam met een meerderheid van stemmen de motie van PvdA en D66 aan om de Europese vogel- en habitatrichtlijn in stand moeten blijven, maar beter moeten worden uitgevoerd. Ook stemt de Kamer in met het voorstel van GroenLinks en PvdA om weidevogelbescherming zowel via plattelandsbeleid als via vergroening van de directe betalingen van het Europees landbouwbeleid (GLB) te ondersteunen. De politici vinden dat langjarige contracten bij agrarisch natuur- en landschapsbeheer mogelijk moet zijn, door bij het verlenen bij natuurcontracten aan te sturen op voortzetting van het beheerscontract, mits het effectief is. De Kamer wil ook dat de overheid gaat kijken hoe de economische positie van traditionele schaapskuddes kan worden verbeterd.

Laatste reacties

 • Foxxy

  Consumenten blijven vrij om hun producten te kiezen

  Producenten (in Nederland) zijn zeker niet vrij in het kiezen van hun productie -wijze!

  Rechtsongelijkheid , alsmede concurrentie vervalsing

 • veldzicht

  De enigste reden dat W.D. en PvdD voor het verbod op kiloknallers zijn is dat het vlees duurder moet worden
  zo dat er minder van wordt geconsumeerd,dan moeten ze niet zo schijnheilig doen alsof ze zich zorgen maken over het inkomen van de boer dat zal ze een zorg zijn,en duurder vlees is natuurlijk gunstig voor het zaakje van Japie.

Of registreer je om te kunnen reageren.