Home

Nieuws 13 reacties

Gezondheidsraad: minder antibiotica moet

Het antibioticagebruik in de veehouderij moet verder omlaag. Dat vindt de Gezondheidsraad in een update van het rapport Antibioticagebruik in de veehouderij.

De Gezondheidsraad is positief over de geboekte resultaten op het gebied van antibioticareductie, maar vindt dit niet voldoende. "Het blijft namelijk aannemelijk dat het gebruik van antibiotica tot nieuwe problemen met resistente bacteriën zal leiden, al is onzeker hoe snel of in welke mate dat zal gebeuren", aldus de Raad.

Antibioticagebruik

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is met 58% gereduceerd ten opzichte van 2009. In 2014 bleek de reductie in de varkens- en kalverhouderij te stagneren, terwijl in de pluimveehouderij juist een toename van het antibioticagebruik zichtbaar was. De afname van het antibioticagebruik in de rundveehouderij zette wel door.

Verdere reductie

Verdere maatregelen zijn echter nodig, vindt de Gezondheidsraad. De Raad sluit zich aan bij het advies van de stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit om via benchmarking de veelgebruikers bij zowel veebedrijven als dierenartsen extra aan te pakken. Zij moeten met verbeterplannen komen. Daarnaast moeten ook diersoorten waarvan het antibioticagebruik niet in kaart is gebracht, zoals geiten en paarden, ook in beeld worden gebracht, vindt de Gezondheidsraad. Dat geldt ook voor gezelschapsdieren. Zij vormen ook een risico voor de overdacht van antibioticaresistente bacteriën van dier op mens.

Bacteriën bij gezelschapsdieren

De Gezondheidsraad inventariseerde verschillende resistenties. Op het gebied van  vee-gerelateerde MRSA is er sinds 2011 weinig veranderd. De v-MRSA blijkt zich ten opzichte van andere MRSA's moeilijker van patiënt tot patiënt over te dragen.

ESBL-vormende bacteriën vormen een risico in de veehouderij, maar ook een risico bij paarden, gezelschapsdieren en wild. De bacteriën komen vaker voor op varkensbedrijven waar (in het verleden) cefalosporines zijn gebruikt. De bacterie komt ook voor bij wild en paarden. De Gezondheidsraad is vooral bezorgd over de situatie bij gezelschapsdieren, omdat bij een onderzoek onder honden bleek 84 procent van de honden ESBL-vormende bacteriën bij zich te dragen. "Contact met gezelschapsdieren blijkt een risicofactor te zijn voor dragerschap van ESBL-producerende bacteriën bij mensen", aldus de Gezondheidsraad.
Colistineresistente bacteriën en carbapenemresistente bacteriën worden in de Nederlandse veehouderij niet of nauwelijks aangetroffen. Colistine en carbapenem worden gezien als laatste redmiddelen in de humane gezondheidszorg.

Resistentie

Carbapenemresistentie is wereldwijd een groeiend probleem, maar in Nederland zijn de problemen tot nu toe beperkt. In het buitenland zijn carbapenemresistente bacteriën in veehouderijbedrijven aangetoond, in Nederland zijn geen infecties bekend. Carbapenems zijn in Nederland ook niet toegestaan bij dieren. "Daarmee lijk de dierhouderij niet de primaire basis voor het risico voor de volksgezondheid te zijn. Wel zouden via importen via dieren, mensen of voedsel carbapenemresistente bacteriën in Nederland terecht kunnen komen, waarbij de dierhouderij een reservoir zou kunnen vormen voor de bacteriën", waarschuwt de Gezondheidsraad.

Maatregelen nodig

Resistentie tegen colistine komt in de Nederlandse veehouderij weinig voor. In vleesproducten die in de Nederlandse winkels verkrijgbaar zijn, worden wel bacteriën gevonden die resistent zijn tegen colistine. "Mogelijk is import van geïnfecteerde vleesproducten uit het buitenland hier debet aan", aldus de Gezondheidsraad. Als deze bacteriën in de veehouderij terecht komen, is overdracht naar mensen volgens de Gezondheidsraad niet uit te sluiten.

Om het risico op overdracht van resistentie vanuit de veehouderij naar mensen te beperken, zijn verdere maatregelen nodig, zoals de SDA ook al heeft aangegeven. De focus moet daarbij eerst liggen bij de veelgebruikers en dierenartsen die veel voorschrijven. Verdere maatregelen en beperking van het antibioticagebruik hoeft volgens de Gezondheidsraad  niet per se ten koste te gaan van diergezondheid of economisch ongunstig uit te pakken voor de sector.

Verder onderzoek

De Gezondheidsraad adviseert verder om het onderzoek naar antibioticaresistentie voort te zetten. Het gaat dan vooral om onderzoek naar ontwikkeling, werkingsmechanisme en verspreiding van resistentie en onderzoek naar alternatieve vormen van bedrijfsvoering met een gering gebruik van antibiotica. De Raad heeft het rapport vandaag aangeboden aan de minister van volksgezondheid en de staatssecretaris van Economische Zaken.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Ik heb het gevoel dat mensen in de Gezondheidsraad een dubbele agenda hebbben en politiek bedrijven. Er is niets aan de hand en het gaat zelfs heel goed en toch weer het vingertje die naar de veehouderij wijst. Kijk niet alleen naar de honden en katten maar ook naar het antibioticagebruik bij de mensen zelf. Ga ook daar naar een vermindering van 58 %!

 • koeboertje

  Zo zie ik het ook farmerbn en de grenzen dicht want de ellende komt uit het buitenland , en moeten wij daar weer voor opdraaien

 • Vhouder

  hoe goed we het ook doen het moet van hun altijd beter. Als ze zeggen dat we het goed doen zijn zij overbodig. En een mooi baantje met een dik salaris waar je niks voor hoeft te doen gooi je niet weg. Ik weet hun advies van volgend jaar al , Er moet minder gebruikt worden.

 • harry4

  Nu breekt mij toch de klomp. Elke keer opnieuw moeten we hier lezen dat de veehouderij de oorzaak is van de antibioticaresistentie en de ESBL bacterie omdat we de dieren elke dag volpompen met antibiotica. Dat is ook de mening van onze dierenvrienden. Nu blijkt dat het merendeel van onze honden ESBL-vormende bacterieën bij zich draagt en ook de paarden niet vrij zijn en zelfs de dieren in het wild niet, vraag ik mij af wie deze dieren dan elke dag vol pompt met antibiotica.

 • mtseshuis

  Vieze vieze vuile... vul verder zelf maar in, driewerf bah, smeerlappen. Het geeft nu al dierenleed en vervroegd afvoeren van gezond vee, wat willen die eikels dan? Staan ze bij Wakker Dier, PvdA, PvdD en andere dierenradicalen op de loonlijst, schijnheilige linkmiegels?
  Wat een hufters, gigantische stap gemaakt, tegen het ongezonde aan en dan nog weer onder uit de zak krijgen? Die ratten van SDA moeten hier ook niet komen, moet de hooivork niet in de buurt zijn...

 • Mfb

  Ik verneem enig onbegrip hierboven. Je zal echter maar in het ziekenhuis liggen en besmet zijn met resistente bacteriën.
  Onkundig en veelvuldig gebruik bij onze dieren lijdt nou éénmaal tot resistentie en doordat onze dieren uiteindelijk op het bord van mensen eindigen (ook onze melkkoeien) is het wel van belang dat dat vrij is van resistente bacterien.
  Het stuk hierboven is nog vrij mild vind ik. Er had ook in kunnen staan dat antibiotica gebruik bij dieren verboden moet worden.

 • J en M

  Mfb, zou veelvuldig gebruik bij de mens geen resistentie geven?

 • mtseshuis

  @Mfb: Prima, ook voor mensen dan, gebruiken altijd nog het dubbele van wat er in de veehouderij gebruikt wordt.
  "Vrij mild" pfff, de bek vol van dierenvriendelijk blablabla, duurzaam blablablabla, milieuvriendelijk blablablablablablabla, MAAR WEL HET DE VEEHOUDER(IJ) STEEDS MOEILIJKER MAKEN goed voor z'n dieren te zorgen!!!
  En wat blijkt: Neem MRSA: doodsbenauwd zijn ze voor mn varkenshouders ivm hiermee in het ziekenhuis: Blijkt dat het vaak niet eens dezelfde stammen zijn: PFFFF
  Welke resistente bacteriën kennen we nu in de veehouderij, alles wat maar tot resistentievorming kan leiden is allang verboden!

 • koeboertje

  Mfb de meeste resistente bacterien worden zelf door mensen vanuit het buitenland hier binnen gehaald daarom daalt de resitentie ook niet ondanks dat de veehouderij in 2015 al 70 procent in antibiotica gebruik is gedaald ,
  de oorzaak legt dus ergens anders,zoals in het artikel ook geconcludeerd wordt.

 • WJHDKremer

  Als je voedsel verhit (kookt) doodt je toch alle bacterien?

 • glaasje

  Mee eens koeboertje. Mfb zit er volkomen naast !!!duizenden mensen van allerlei culturen lopen dagelijks een ziekenhuis binnen, wat dragen die allemaal aan bacterieen wel niet bij zich. Maar altijd de schuld aan de veehouderij geven. BAH BAH BAH

 • Mfb

  Wij willen goed voor onze koeien (en andere dieren) zorgen maar het kan en mag niet zo zijn dat antibiotica (die zijn uitgevonden voor het genezen van mensen) door het gebruik bij dieren onbruikbaar worden bij mensen.
  Wij gebruiken zelf nog maar sporadisch antibiotica. Je bedrijfsvoering bepaalt voor een groot deel hoeveel antibiotica je nodig hebt. Ook zijn er steeds meer alternatieven te krijgen.
  En wat betreft die andere culturen; de wereld is groter dan alleen NL en daar zijn wij als nederlandse boeren maar wat blij mee....

 • glaasje

  Mfb, Maar in nederland is er altijd maar gemekker over antibiotica milieu/natuur en dierwelzijn. Wij als boeren moeten overal aan voldoen en de verdere wijde wereld doet nergens wat op uit. als boer in nederland wordt je compleet kapot gemaakt. Maar het zal de bedoeling wel zijn.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.