Home

Nieuws

Equivalente mestmaatregelen op zijn vroegst in 2016 erkend

Eventuele goedkeuring voor equivalente maatregelen in het kader van het mestbeleid komt op zijn vroegst in de loop van 2016. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in reactie op vragen van Jaco Geurts (CDA).

Het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden af te wijken van de generieke gebruiksnormen. Hiervoor moet wel wetenschappelijk onderbouwd worden dat dit geen nadelig effect heeft op het milieu.

Beoordeling door Europese Commissie

De drie voorstellen die LTO heeft gedaan worden door de Europese Commissie beoordeeld. "De Commissie geeft begin volgend jaar een oordeel. Als we goedkeuring krijgen moet de AMvB worden aangepast, waar de Raad van State vervolgens advies over moet geven. Als dat is gebeurt, kan de regel in werking treden. Als de normen in werking treden, dan gelden ze voor het hele groeiseizoen", zegt Van Dam.

Afwijkende gebruiksnormen

Geurts vreest dat dit te lang duurt, omdat het bemestingsseizoen dan al voor een belangrijk deel voorbij is. De equivalente maatregelen die bekeken worden zijn afwijkende gebruiksnormen bij een hoger dan gemiddelde gewasopbrengst, wijziging van het mestgebruik van drijfmest naar kunstmest, of mineralenconcentraat en rijenbemesting en toepassen van bodemverbeteraars.

Of registreer je om te kunnen reageren.