Home

Nieuws 2640 x bekeken 3 reacties

Eerste Kamer lijkt akkoord met natuurwet

De Eerste Kamer lijkt in te stemmen met de nieuwe Wet Natuurbescherming Dat bleek tijdens een debat in de Eerste Kamer met staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken). Over de plannen van de jacht zijn de meningen nog verdeeld.

SP, GroenLinks, D66, PVV en Partij voor de Dieren vinden de oplossing die in de Tweede Kamer is gevonden voor de jacht geen goede. Zij zien liever een verdere beperking van de jacht en wijzen Van Dam erop dat in het verkiezingsprogramma van de PvdA stond dat ze een einde willen maken aan plezierjacht.

Jacht moet maatschappelijk doel dienen

Van Dam benadrukt in het debat dat jacht alleen mag als het een maatschappelijk doel dient, namelijk de handhaving van een redelijke wildstand en het voorkomen van schade. Van Dam betoogt dat bij de jacht op de vijf bejaagbare soorten altijd een faunabeheerplan moet zijn opgesteld door een fauanbeheereenheid. In het bestuur van de eenheden moeten altijd natuurbeschermingsorganisaties zitten.

"Zij hebben daardoor een sterke positie in het tot stand brengen van het faunabeheerplan", aldus Van Dam. "Voor een faunabeheerplan moet een akkoord zijn tussen jagers en maatschappelijke organisaties. Voor beide is het aantrekkelijk om tot een akkoord te komen, ondanks dat ze tegenstrijdige belangen hebben. Anders staan ze buiten spel." Koffeman (PvdD) vindt het beleid met de beheerplannen onvoldoende, omdat hierbij van tevoren geen vaste afspraken worden gemaakt over hoeveel wild mag worden afgeschoten.

Foto: ANP
Foto: ANP

 

Wet moet economie en ecologie verbinden

Van Dam benadrukt bij de behandeling van de natuurwet dat hij streeft naar een wet waarbij een verbinding wordt gemaakt tussen economie en ecologie. Het tegen elkaar op zetten van economie en ecologie helpt niet. "Het gaat er nu juist om de natuur met de samenleving te beschermen en niet de natuur tegen de samenleving te beschermen", vindt Van Dam. "Het is niet alleen maar beschermen en beperken, we moeten ruimte scheppen voor creativiteit", zegt Van Dam.

Natuurwet te vrijblijvend

GroenLinks-senator Marijke Vos vindt dat de natuurwet te vrijblijvend is. Ze mist concrete doelen en borging van resultaten, nu het natuurbeleid door de decentralisatie hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid voor provincies en gemeenten wordt. Van Dam zegt dat het provincies en Rijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. In het natuurpact is volgens hem geen sprake van hiërarchie. Doordat provincies verantwoordelijk zijn voor de natuur in de eigen provincie, maar ook voor het resultaat van alle provincies samen, heeft hij er vertrouwen in dat de verantwoordelijkheid ook wordt genomen.

Onderdeel van omgevingswet

De natuurwet wordt straks onderdeel van de nieuwe omgevingswet. CDA, VVD en PVV zien de noodzaak niet om nu al een natuurwet aan te nemen. Van Dam benadrukt dat dit wel nodig is, omdat er afspraken met gemeenten en provincies gemaakt moeten worden over het natuurbeleid.

De Eerste Kamer stemt 15 december over de natuurwet.

Laatste reacties

 • agriholland

  De boerengemeenschap gaat er op achteruit met deze wet.

  Door het verdwijnen van het nietigheidsbeding kunnen de afmetingen van (schade) jachtvelden niet maar aan de eisen voldoen.

  Door het verplichte WBE lidmaatschap en de zware voorwaarden om lid te kunnen worden, kunnen schadejagers van omliggende WBE regio's langs de boot vallen, waardoor de boeren gedupeerd kunnen raken.

 • vandenbrand

  het gaat er nu juist om de natuur met de samenleving te beschermen? betekend dat dat de boeren dan weer de zwakke schakel worden in het geheel??

 • koestal

  boeren zitten weer in het verdomhoekje door de natuurwetten en moeten schades vaak voor lief nemen

Of registreer je om te kunnen reageren.