Home

Nieuws

EU importeert meeste agroproducten heffingsvrij

Van de landbouw- en voedingsproducten die de EU in 2014 importeerde, kwam zo'n 71 procent heffingsvrij binnen. De waarde van de heffingsvrij ingevoerde producten kwam uit op €72 miljard. Dat blijkt uit een beleidsanalyse van de Europese Commissie.

De Europese Commissie publiceert de analyse aan de vooravond van een WTO-top in Nairobi tot meer open handel moet leiden. Het grootste deel van de producten die heffingsvrij binnenkomen, goed voor zo'n  €44 miljard, komt van landen die de 'Most Favoured Nation'-status hebben gekregen. Dit zijn alle lidstaten van de WTO. Bilaterale verdragen zijn goed voor nog eens 20 miljard heffingsvrije import.

Volledige importtarieven

Circa 20 procent van de landbouw- en voedingsmiddelen die de EU importeerde, kwam binnen onder het meest ongunstige regime. Over deze producten moeten volledige importtarieven worden afgerekend. De laagste tarieven worden doorgaans gerekend voor agrarische grondstoffen, zoals graan of oliezaden maar ook koffie en cacao. De EU is zelf geen grote speler op de grondstoffenmarkt en importeert veel voor verwerking in veevoer.

Tariefquotum voor onder meer vlees

Voor producten met meer toegevoegde waarde, zoals vlees, wordt vaak een tariefquotum ingesteld. Bij een tariefquotum wordt tot een bepaald volume aan producten een verlaagd importtarief gerekend. Voor producten die buiten het quotum worden ingevoerd, geldt dan een hoger tarief. Voor fruit, groente, noten en vruchtensappen gelden meestal nog volledige importtarieven, al merkt de Commissie op dat in de praktijk vanwege bilaterale afspraken veel product buiten het importregime wordt geleverd.

Zo kenen EU-lidstaten vaak speciale handelsafspraken met oud-koloniën.

Of registreer je om te kunnen reageren.