Home

Nieuws 2023 x bekeken

Duurzame voedselproductie kern concept-klimaatakkoord

Hoe de uitstoot van broeikasgassen ook wordt verminderd en tot welke temperatuurstijging de opwarming van de aarde wordt beperkt, duurzame voedselproductie mag niet in gevaar komen.

Dat staat in de concept-verklaring waar de milieuministers deze week over praten tijdens de klimaattop in Parijs. Woensdag lagen nog verschillende opties op tafel, waarbij de meest vergaande tekst uitgaat van een temperatuurstijging van minder dan 1,5 graden Celsius.

Voedselzekerheid

De voorliggende tekst bevat verschillende opties en binnen die opties ook nog weer verschillende bewoordingen. Voedselzekerheid is een van de uitgangspunten in de concept-verklaring.

Meer inspanningen geïndustrialiseerde landen

Een ander uitgangspunt is dat de inspanningen van geïndustrialiseerde landen groter zullen zijn dan die van ontwikkelingslanden.

De temperatuurstijging van de aarde kan een bedreiging opleveren voor de voedselzekerheid. De Europese federatie van land- en tuinbouworganisaties Copa meldde eerder deze week dat elke graad temperatuurstijging leidt tot een verlaging van de soja- en maisproductie van 17%.

Belangrijke bijdrage landbouw

Volgens Copa-voorzitter Martin Merrild kan de landbouw een belangrijke bijdrage leveren aan de beheersing van het klimaatprobleem. "Maar het is niet logisch de productie in Europa te verminderen en die elders weer op te bouwen."

Of registreer je om te kunnen reageren.