Home

Nieuws 5 reacties

Druk op de mestmarkt blijft groot

Veehouders met een fosfaatoverschot in regio Zuid en Oost moeten in 2016 5% meer mest verwerken. Een minimale verhoging, meent brancheorganisatie Cumela. De druk op de mestmarkt neemt toe, omdat nog veel mest in voorraad zit.

Veebedrijven met een fosfaatoverschot op bedrijfsniveau in regio Zuid en Oost moeten in 2016 meer mest gaan verwerken. Dat blijkt uit de verplichte mestverwerkingspercentages die staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) afgelopen vrijdag bekend heeft gemaakt.

Verhoging

Het percentage stijgt voor de regio Oost van 30 naar 35% in 2016. Voor regio Zuid stijgt het verplichte verwerkingspercentage van 50 naar 55%. De verwerkingsplicht blijft voor de overige gebieden op 10% van het bedrijfsfosfaatoverschot. Met de verhoging moet landelijk 32,8 miljoen kilo fosfaat verplicht worden verwerkt.

Voor de regio Oost zou op basis van de mestproductie een verwerkingsplicht van 40% moeten worden vastgesteld, maar omdat de mestverwerkingscapaciteit in dit gebied achter blijft, kiest Van Dam voor 35%. Daarmee is volgens hem een betere balans tussen de beschikbare verwerkingscapaciteit.

Capaciteit gegroeid

Hans Verkerk, beleidsmedewerker bij Cumela: "Een verhoging van vijf procent in regio Oost en Zuid is de kleinst mogelijke verhoging. We maken ons zorgen over het signaal dat daarmee afgegeven wordt. We zijn er nog niet namelijk. De sector moet met mestverwerking nog een behoorlijke stap zetten." Uit een inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit in 2014 blijkt dat deze is gegroeid en in 2015 en 2016 zal blijven groeien. De inventarisatie geeft ook aan dat er meer verwerkingscapaciteit nodig is. Met name in de regio Oost blijft de verwerkingscapaciteit achter.

Bij het vaststellen van de percentages wordt gewerkt met een ingroeimodel. Doelstelling is dat er in 2017 een evenwicht is. Daarvoor stijgen de verwerkingspercentages in 2017 voor de regio's Zuid en Oost naar 60 en 50%. In het gebied Overig blijft verwerking van 10% van het fosfaatoverschot verplicht.

Moet u dit jaar mest verwerken? Bereken het met de mesttool van Boerderij.

'2016 recordjaar voor mest'

Mestexport Ad van Dommelen verwacht dat de ophaalbedragen voor mest in het voorjaar verder zullen oplopen. "Meer mest dan het afgelopen jaar zal niet van de markt worden afgenomen voor verwerking omdat de verwerkingspercentages minimaal verhoogd zijn ten opzichte van 2015. Tegelijk zit er zo veel mest nog in voorraad. Dat moet ook allemaal nog weg het komend voorjaar. Ik verwacht dat 2016 een recordjaar wordt voor de mestprijzen."

Ben Rooijackers van mestcoöperatie Mestac verwacht dat in het Zuiden de prijzen op het huidige niveau zullen blijven. Wel zal de druk op de varkenshouderij toenemen om meer mest te verwerken omdat varkensmest nauwelijks nog afgezet zal kunnen worden in de akkerbouw. "Akkerbouwers zullen nog meer dan dit jaar kiezen voor rundveemest ten koste van varkensmest. Alle mest met een fosfaatgehalte van 3 kilo per kuub of meer zal gescheiden of verwerkt moeten worden."

Meer verwerking in 2017

In totaal komt dit neer op 38,5 miljoen kilo fosfaat aan verplichte mestverwerking. "Dit betekent dat de sector in 2016 en 2017 verder moet werken aan uitbreiding van de verwerkingscapaciteit", aldus Van Dam. Een definitieve verwerkingsplicht voor 2017 wordt in 2016 vastgesteld.

Laatste reacties

 • g.g

  en de boeren ........ze houden de koeien vast , nog meer mest .

 • Daan1

  En nu zie je weer alle beleidsmakers staan te roepen als kippen zonder koppen, den haag zegt meer verwerken! vooral gebied zuid, en provincie Brabant maakt een week geleden wet dat er niet meer verwerking mag zijn als 50 %!!
  Zoek het maar uit!!?? Dit is toch van de zotte. Is het niet een keer duidelijk bij iemand anders dan de boeren, dat dit onbehoorlijk bestuur is.

 • Farmer4life2

  Varkenshouderij in NL is 7,9% gegroeid

 • corsmitvarkenshouderij

  Vraag aan een biggenhandelaar wat de marktprijzen voor biggen gaan doen de komende maanden;
  Vraag aan een mesthandelaar wat de ophaalbijdragen gaan doen het komend voorjaar....

 • info104

  Zeker geen mooi verhaal, al is de helft maar waar dan zal het nog een zware dobber worden om de mest voor een nette prijs te slijten.
  Er zal een wonder moeten gebeuren om iedere ondernemer in de benen te houden.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.