Home

Nieuws

Budget duurzame energie verdubbeld in 2016

Het budget voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 2016 wordt meer dan verdubbeld ten opzichte van 2015 naar €8 miljard. Dat schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Er komen in 2016 twee openstellingsrondes: in maart en september. Hoewel het verplichtingenbudget is vastgesteld op €8 miljard, verwacht Kamp in de praktijk gedurende de looptijd van 20 jaar tot ongeveer €1,5 miljard aan kasuitgaven zorgen. Dit verschil komt door de jaarlijkse marktwaarde van energie en de daadwerkelijke energieproductie van de projecten. In 2014 was het verplichtingenbudget €3,5 miljard en zijn de verwachte kasuitgaven €1,285 miljard.

Geen verhoging basisbedrag co-vergisting mest

Het basisbedrag voor co-vergisting met mest voor 2016 heeft Kamp niet verhoogd. Daarmee volgt hij niet het advies op van ECN om de bedragen te verhogen. "Bij de co-vergistingstechnieken was er de afgelopen jaren sprake van gestegen biomassaprijzen, die deels werden veroorzaakt door de hoogte van de subsidie in Nederland, maar ook in omringende landen. Om het prijsopdrijvende effect van SDE+ op de co-producten te minimaliseren, heb ik de hogere basisbedragen ten gevolge van hogere biomassaprijzen vorig jaar niet overgenomen", geeft Kamp aan in zijn Kamerbrief.

Openstelling SDE+ trapsgewijs

Bij de openstelling van de subsidieregeling wordt, net als in voorgaande jaren, getrapt gewerkt om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken voor zo min mogelijk subsidie. Bij openstelling kunnen in de eerste week projecten worden ingediend met een basisbedrag van maximaal 9 cent per kWh. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten.

Budget in 2015 ruim overtekend

In 2015 werd het budget van €3,5 miljard ruim overtekend met in totaal €7,7 miljard. Het beschikbare budget van €3,5 miljard is toegekend aan 194 projecten. Indien al deze projecten tot realisatie komen, leveren deze een bijdrage van 19 Peta Joule duurzame energie. Voor biomassa zijn in 2015 46 subsidies verleend, voor in totaal 10 PJ.

Subsidie duurzame energie

SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

Of registreer je om te kunnen reageren.