Home

Nieuws

Brussel zet Duitsland onder druk om nitraat

De Europese Commissie dreigt de Duitse regering met juridische stappen wegens tekortkomingen bij de handhaving van de kaderrichtlijn water.

Brussel heeft met name kritiek op de te hoge nitraatgehaltes in het oppervlaktewater en dringt daarom in Berlijn aan op strengere normen bij de herziening van de mestverordening. Die is in Duitsland al geruime tijd in de maak.

Onenigheid

De ministers van landbouw en milieu zijn het over de invulling van die verordening tot dusver nog niet eens kunnen worden. De onenigheid betreft onder andere de faciliteiten voor de opslag van mest, drijfmest en uitgesijpeld kuilvoersap. De vraag is of die faciliteiten tegemoet dienen te kunnen komen aan strengere normen.

Of registreer je om te kunnen reageren.