Home

Nieuws

Bijna alle Vlaamse boeren voldoen aan vergroening

De Vlaamse boeren leven de vergroeningsregels goed na. Volgens de Vlaamse landbouwminister Joke Schauvliege voldoet 97% van de 22.700 boeren aan de regels die Brussel stelt aan het verkrijgen van de inkomenssteun.

"Dat is een pluim waard", zei Schauvliege op een bijeenkomst in Lierde. De minister realiseert zich dat het om complexe en nieuwe regels gaat.

Ongeveer 3% van de landbouwers in Vlaanderen worstelt met de eis om minstens twee of drie gewassen te telen. Eenzelfde aantal voldoet niet aan de verplichting om 5% van het bouwland groter dan 15 hectare in te richten als ecologisch aandachtsgebied.

Aandeel in vergroening

De meeste akkerbouwers kiezen voor groenbemesters als vergroening. Die zijn gemakkelijker in te passen in de bedrijfsvoering dan sloten, akkerranden en houtwallen. De helft van de boeren moet een sloot of vaart onderhouden, maar het aandeel in de vergroening is in Vlaanderen niet hoger dan 4%, omdat ze niet aan de vergroeningseisen voldoen.

Volgens Schauvliege hebben waterkwaliteit, erosiebestrijding, biodiversiteit en bestuivers (bijen zijn nog lang actief door het warme najaar) baat bij de vaak kleurrijke mengsels van groenbemesters. Er staat in het najaar en de winter niet meer alleen gele mosterd op de akkers. Bladrammenas en zonnebloemen groeien in areaal in Vlaanderen, door de vergroeningseisen in het gemeenschappelijke landbouwbeleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.