Home

Nieuws 5 reacties

Waterschapsbelasting stijgt 3,7%

Boeren gaan volgend jaar gemiddeld 3,7% meer waterschapsbelasting betalen. Dat blijkt uit een eerste prognose van de Unie van Waterschappen (UvW).

Een landbouwbedrijf dat nu bijvoorbeeld €1.900 aan waterschapslasten betaalt is volgend jaar zeven tientjes meer kwijt.

Prognose

Bij de berekening van de gemiddelde stijging van de waterschapslasten is de UvW uitgegaan van een agrarisch bedrijf met opstallen met een WOZ-waarde van €400.000 (in 2014), 40 hectare niet- bebouwde grond en afvalwater met een vervuilingswaarde van drie vervuilingseenheden.

De UvW benadrukt dat het gaat om een prognose. Per waterschap kunnen de tarieven verschillen. De komende weken stellen de algemeen besturen van de waterschappen de tarieven vast voor de waterschapsbelastingen in 2016.

Stijging gezin minder fors

Na inventarisatie van de tariefvoorstellen zoals ze op dit moment binnen de schappen worden besproken, blijkt dat de belasting voor een gezin met een koopwoning van €200.000 in 2016 waarschijnlijk stijgt met gemiddeld €5 (1,5%). Gemiddeld betaalt een gezin volgend jaar €315 aan waterschapsbelasting.

Laatste reacties

 • evanderpasch1

  deze stijging gaat 100% ingezet worden voor natuurontwikkeling ?

 • koeboertje

  We betalen nu ook al fors mee aan de waterschapslasten van natuurorganisaties deze hoeven maar een paar euro per hectare te betalen!

 • Schoenmakers

  terug naar de kerntaak, goede waterbeheersing, het hoeft allemaal niet zo duur te zijn

 • Barneveldsei

  Wij bergen water uit de nieuwbouw in onze slooten, krijgen we geld terug zeker.

 • agriholland

  Inderdaad kosten naar taken die geen wettelijke taak van een WS zijn.

  Bij interviews wordt alleen naar recreatie en natuur gevraagd zonder presentatie van de bijbehorende meerprijs.

  Bijv dedijkisvanonsallemaal.nl

  Camper Waterschap haalt tientallen ideeën op
  Geschreven op november 3, 2015

  Inwoners van de dijkdorpen tussen Tiel en Waardenburg hebben tientallen ideeën geopperd die in hun ogen tegelijk met de voorgenomen dijkverbetering in het gebied uitgevoerd kunnen worden. In 846 interviews hebben mensen hun mening gegeven over de plannen.Klik hier voor een eerste indruk Lees hier het hele rapport.

  Vooral het gebrek aan fiets- en wandelmogelijkheden in de uiterwaarden werd vaak genoemd. Bij verkeer was dat de drukte op de dijk. Een fiets- en voetpad onder aan de dijk (aan de rivierkant) wordt door de meeste mensen gezien als een oplossing.

  Ook zijn genoemd: uitkijkplatforms en -torens, strandjes aan de Waal, paden voor paarden, boothellingen, een jachthaven, nieuwe visstekken, meer trappen langs de dijk naar de uiterwaarden, woningbouw op en langs de dijk, een betere verlichting op de dijk, speelplekken op de dijk en een betere relatie met de rivier.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.