Home

Nieuws 10346 x bekeken 31 reactieslaatste update:24 nov 2015

Van Dam: geen toekomst voor ‘veel voor weinig'

De Nederlandse landbouw moet zich inzetten op de productie van kwalitatief hoogwaardig voedsel met aandacht voor milieu, dierenwelzijn en natuur om internationaal concurrerend te blijven. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken tijdens het jubileumdiner van Boerderij 100 Jaar.

Van Dam vindt het belangrijk dat de sector blijft innoveren. Hij zegt: "ik geloof niet in een model van productie van veel voor weinig. Daar waren we altijd goed in, maar andere landen zullen daar op termijn beter in zijn. Nederland moet gaan voor een product van hoge kwaliteit dat duurzaam wordt geproduceerd. Daarvoor is verbetering van techniek en communicatie nodig". Van Dam wil de sector daarin als staatssecretaris extra ondersteunen, bovenop het bestaande beleid om innovatie te stimuleren.

Steun voor innovatie mestvergisting
Hoe hij dat precies wil gaan doen, kan hij nog niet zeggen, daarvoor zit hij nog te vroeg op zijn post, vindt hij. "Maar het is wel de richting waar ik op wil. We moeten kijken hoe we innovatie zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. We hebben nu extra ondersteuning aangekondigd voor innovatie aan mestvergisting. Maar ondersteuning kan ook bijvoorbeeld door in Brussel gesprekken te voeren over de toelating van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger", zegt Van Dam.

Staatssecretaris Martijn van Dam tijdens het jubileumdiner van Boerderij 100 jaar.
Staatssecretaris Martijn van Dam tijdens het jubileumdiner van Boerderij 100 jaar.

 

Koppositie behouden

De Nederlandse agrosector heeft internationaal een koppositie. "Vraag is hoe we de koppositie behouden door aan de ene kant genoeg eten te produceren en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat boeren er genoeg aan kunnen verdienen en we ook onze natuur en ons klimaat beschermen. Daarmee is de druk die we in de Nederlandse landbouw voelen misschien wel dezelfde uitdaging als die wereld de komende tijd zal meemaken, waarbij de voedselproductie verhoogd moet worden, waarbij de lokale economie voldoende kan verdienen en waarbij de natuur en het klimaat beschermd moeten worden. De Nederlandse kennis en technologie kan daar een enorme bijdrage aan leveren", zegt Van Dam.

Hij zegt dat alle strengere regels op het gebied van milieu en dierenwelzijn het boeren in Nederland niet altijd makkelijk maken, maar dat ze wel noodzakelijk zijn in het dichtbevolkte land. "Je moet het ook zien als een verandering die hier noodzakelijk is en die ook de kennis zal geven die nodig is om de wereldwijde verandering door te voeren."

Kwaliteit of goedkoop voedsel
Als staatssecretaris wil Van Dam de kloof tussen consument en boer verkleinen. "Mijn ambitie is om de afstand tussen de consument en de producent van het voedsel kleiner te maken. Veel mensen weten eigenlijk niet meer waar hun voedsel vandaan komt.

Tegelijkertijd zie je dat er een trend gaande is dat er steeds meer belangstelling is voor de herkomst van voedsel." Van Dam ziet dat er ook veel mensen gaan voor goedkoop voedsel.  "De mensen die gaan voor de kiloknallers leggen daarmee een enorme druk op de voedselproductie. Ergens moeten die twee werelden van consumenten, van mensen die gaan voor kwaliteit en de groep mensen die gaan voor goedkoop voedsel bij elkaar komen", zegt Van Dam.

Laatste reacties

 • John*

  het zijn de regels van de PVDA die de sectoren aangezet hebben tot veel voor weinig (minder). Regelgeving die alleen betaald kan worden met schaalvergroting omdat de consument t niet betaald! Afschaffen die hoop en we kunnen met minder meer verdienen.

 • erwinvaneijk

  alles draait om kostprijs

 • Schoenmakers

  hij geeft hierbij aan dat we aan hem ook weer niet veel zullen hebben

 • agratax(1)

  Van Dam loopt over van "Nobel streven". De wereld verbeteren is prachtig, maar het zijn weer de boeren die het gelag moeten betalen. Zij moeten hun productie afstemmen op de eisen van de wereldverbeteraars, die graag "Goedkoop" eten en zich niet afvragen "Hoe is het gemaakt en waar".

 • pinkeltje

  De Nederlandse kennis en technologie, de koppositie die Nederland heeft? Zou de rest van de wereld echt achterlijk zijn? Meneer Van Dam moet maar eens met Jesse Klaver gaan praten. Kunnen ze gezamenlijk tot een mooi plan komen. Klaver heeft vast nog wel wat ideeën en zal er wel op hameren dat we niet meteen moeten beginnen over waar je de rekeningen van moet betalen. Minder koeien in plaats voor CO2 uitstoot had hij het al over. En dan vervolgens beginnen over de uitdaging om de mensheid aan het eten te houden.

 • gertke

  Gelukkig krijg ik een electronisch gemonitoorde luchtwasser,goed voor de kostprijs!

 • Timpie

  je kunt zeggen wat je wil maar hij heeft wel in de gaten hoe de vork in de steel zit. in tegenstelling tot veel boeren in NL

 • Gullef

  @jan 121195

  Hoezo weet van Dam hoe de vork in de steel zit, leg me dat eens uit.

 • Schoenmakers

  ja jan leg eens uit wat hij snap, volgens mij steekt hij volledig zijn kop in het zand en laat de boeren gewoon barsten, zie hoe hij stond te juichen over de laatste uitspraak over de nertsen van de rechter

 • farmerbn

  Dus we moeten gaan voor kwaliteit. Iedereen in een mercedes en een dure fendt op het erf. Mensen van de PVDA kunnen niet rekenen en denken nooit economisch. Het zijn dromers; super eten veel weinig geld is niet mogelijk. Denk ook aan mensen die het eind van de maand steeds net (niet) halen. PVDA is een yuppenpartij geworden.

 • glaasje

  Wat een gedram van die van Dam,kwalitatief hoog waardig
  voesel en oog voor het millieu maar daar zijn we toch al zo lang mee bezig alleen krijgen wij er niets voor terug.

 • joke

  Nederlandse boeren hebben te maken met oneerlijke concurrentie omdat wij het enige land in de EU zijn,
  die regels krijgt voor fosfaat. Ook andere regels mbt mestwetgeving/ stikstof/ammoniak/ Pas kennen we alleen in Nederland of zijn alleen in Nederland zover doorgevoerd.
  Veel ! andere kosten in de periferie moeten
  Nederlandse boeren zelf betalen itt in het buitenland.?????

 • AD AKKERMANS

  Gezien de toekomstige daling van inkomen in Europa(behalve dan de top die er erg veel op vooruit gaat) is er vooral behoefte aan "Veel Voor Weinig"

 • polsbroek

  De vele regels is de nekslag voor de kleine bedrijven
  Die zijn toch zo duurzaam. gelul....

 • Schoenmakers

  ik heb eigenlijk best wel een goed voorstel voor van Dam, hij vind toch dat hij een hele heer is nu hij op dit stoeltje zit, als hij gelijk krijgt, dat veel voor weinig de mensen in de toekomst niet willen, dan mag hij het dubbel salaris hebben, maar als hij ongelijk krijgt moet hij alle schade die hij met zijn regeldrift erbij maakt vergoeden, mooi voorstel toch van Dam, jij hebt er verstand van, of roep je zomaar wat, de ondernemers voelen het wel in hun beurs wat jij klaarmaakt

 • joke

  Hopelijk baseert Van Dam zijn politiek op feiten en laat hij onderzoek doen naar kosten in de melkveehouderij tov. het buitenland. Innovatie is op dit moment niet waar de sector op zit te wachten. We hebben nu te veel regels en kosten.
  die direct en indirect door de overheid zijn opgelegd.

 • mtstendam

  Het is weer een herhaling van hetzelfde. Midden jaren negentig werd er al gesproken over `licence to produce`, melken voor de bulk is een doodlopende weg enz enz. Anno 2015 zit je nog steeds eens per jaar met de accountant aan tafel te emmeren over de laatste halve cent. Zolang hij blijft dromen over een maakbare samenleving die het winkelwagentje vol pakt met naar zijn maatstaven duurzame producten en daar met liefde twee keer zoveel voor betaald, en ondertussen een weidepremie nog niet eens vlot uit de markt gehaald kan worden, ben ik een beetje sceptisch, en zie ik het weer gebeuren dat al die idealen weer betaald moeten worden door de boer, waardoor die toch ergens weer een centje scherper moet.....En waarom moet er trouwens altijd iets, ik ben er geen voorstander van, maar had dan gewoon het nationaal quotum erop gelaten, we gaan toch weer richting hetzelfde, maar dan in een ander jasje. Dan was de productie ook geremd op het niveau van elf miljard kilo, en een x aantal ondernemers tegen zichzelf beschermd geweest. Binnen dat kader hadden ze de Nederlandse boer zijn werk moeten laten doen, tav antibiotica reductie, energiebesparing, en de laatste kilo fosfaat en stikstof uitknijpen. Volgens mij zijn we daar best goed in. Maar enerzijds de wereldmarkt in drukken, en vervolgens dan met zo`n ***verhaal komen is niet echt realistisch.

 • jaapfrerichs

  We hebben de beste boeren van de wereld, we hebben de beste agrarische onderzoekinstanties van de wereld, de beste toeleverende en verwerkende industrie ter wereld. En wat doen we? We concurreren met bulkproducten.
  Meneer van Dam, ik wil meedenken hoe we kwaliteit kunnen produceren. Ik doe dat al. Met varkensvlees. En het werkt. Ik krijg een eerlijke prijs, mensen betalen voor de kwaliteit omdat de kwaliteit ook echt beter is. Dat kan ook met melk, met akkerbouwproducten en met groenten, kas of kouwe grond. Laten we de producent worden van de beste, duurzaamste en vooral Lekkerste producten. Daar is de markt rijp voor. Daar wordt ook voor betaald. Daar wil de consument achter staan. Je zal zien dat dan ook de supermarkten mee moeten. De omgedraaide wereld dus. Waar je beloond wordt voor je product.

 • Bertus Buizer

  Prima hoofdlijnen van de nieuwe staatssecretaris voor een nieuwe realistische uitdaging van de Nederlandse agrarische sector en alles er omheen (o.a. de kennisinstellingen, landbouworganisaties, overheden en politiiek). Chapeau !

  Misschien nog een paar aanvullingen:

  1. Behalve voor milieu, dierwelzijn en natuur (inclusief ecologie en biodiversiteit) is ook aandacht nodig voor kleinschalige landbouw. Daarmee kunnen we de Nederlandse landbouw meer 'socialiseren'. Wie bijvoorbeeld niet van een landbouwbedrijf komt, maar wel de nodige aspiraties en kundigheid heeft om een landbouwbedrijf (deels) over te nemen of te starten (al of niet via Share Farming) moet daarvoor de mogelijkheden krijgen (zie ook: http://bit.ly/1JH5n0q ). Tegelijk komen er daarmee ook meer aansluitingsmogelijkheden met de andere agrarische bedrijven in de wereld. Voor 80% zijn dat (overwegend kleine) gezinsbedrijven. Als een klein landbouwbedrijf zichzelf goed in stand kan houden, kunnen grotere bedrijven dat in principe ook. Internationaal kunnen we daarmee een grote markt ontsluiten voor kwalitatief hoogwaardige kennis, producten en technieken.

 • Bertus Buizer

  2. In Europa is een Level Playing Field nodig wat betreft de regelgeving voor de inzet van zaaizaad, poot- en plantgoed (vooral wat betreft de nationale annexen voor biologisch uitgangsmateriaal; onze veredelaars, kweekbedrijven en biologische boeren ondervinden daar al jaren hinder van; zie: http://bit.ly/1XoXxdt ). Daarnaast is ook voor de inzet van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en andere zaken die de internationale concurrentiepositie sterk kunnen beïnvloeden een gelijk speelveld nodig.

  3. Patenten op planteigenschappen in Europees verband onmogelijk maken / verbieden ten gunste van het huidige - prima werkende - kwekersrecht. De prominente rol van de Nederlandse kweekbedrijven op de internationale markt (voor meer regiospecifiek robuust uitgangsmateriaal) kan daardoor een groter marktaandeel krijgen.

 • Bertus Buizer

  4. Terugdringen van afhankelijkheid van de Europese import van genetisch gemanipuleerde soja voor de voorziening van veevoeder in Europa. Meer eigen teelt van eiwithoudende gewassen in plaats van bijvoorbeeld suikerbieten. Eiwit is goed voor de gezondheid, toegevoegde suikers zijn dat niet, terwijl er in Europa wel ca. 2 miljoen hectare suikerbieten worden geteeld, als ik het goed heb. Heel raar eigenlijk, dat wij dit bulkproduct voor de verwerkende industrie nog steeds telen en dan nog wel op de betere gronden in de wereld!

  5. Op internationaal niveau pleiten voor de 'ijzeren' (belasting-) formules: "de vervuiler betaalt" en "wie goed doet, goed ontmoet"

  Veel sterkte met het Nederlands voorzitterschap van de EU gedurende de eerste helft van 2016.

 • pinkeltje

  Bertus for president! Van Utopia wel te verstaan. Welkom in de werkelijke wereld.

 • mr

  van Dam, lees het stuk van ten Dam nog maar eens goed door. Bertus, dream on.

 • Jan-Zonderland

  Van Dam ? doet me denken aan een spuit en het getal 11

 • rub2

  Als van dam dan toch niet geloof't in veel voor weinig kan de motie van de SP (2.5 koe per ha) ook wel aangenomen worden. Scheelt een hoop gereken en getrek om wetgeving. Daarbij weet de veehouderij waar ze aan toe is. Te veel koeien per ha? Dan zorgen voor extra grond! Das pas duurzaamheid.

 • Schoenmakers

  pinkeltje, ik denk niet dat bertus het ooit gaat snappen

 • veldzicht

  Die v.Dam kan beter naar Gr. Links gaan daar zit het vol met van die luchtfietsers,er is hier al bijna niet meer te boeren door de vele veelal overbodige regels maar volgens v. Dam kunnen er nog best wat scheppen boven op.
  70% moet naar het buitenland ,daar zal het ze een rotzorg zijn of wij hier een beetje duurzaam lopen te produceren
  met oog voor natuur en milieu.Wat natuur en milieu betreft lopen we trouwens al ver vooruit maar belonen ,Ho maar.

 • Foxxy

  Waar staat het gemiddelde bedrijf, met 8 en halve ton melk bij een melkprijs van ruim 40 cent? Op 35000 euro winst!

  Haal nou eens 10 cent per liter van de prijs af, en leg dan nog eens uit, dat uitbreiding geen must is!

  Komt bij, regelgeving zou dus melkprijsverhogend moeten werken (verduurzaming) , maar integendeel, de melkprijs kennen we!

  Slechts die 4 daagse werkweek, die staat me wel aan!

 • mtseshuis

  Mts ten Dam en veldzicht staan dichter bij de waarheid en realiteit dan Van Dam en Bertus Buizer...Wakker worden!

 • wienbemelmans

  het is alweer de zoveelste ingeprogrameerde milieu freek.
  ook hij helpt de boeren verder de put in ga eens een uurtje in de super markt rond hangen ik zie dan allemaal van die
  milieu freeken alleen maar goedkoop slacht afval inladen
  je moet ze op feestjes eens horen wat ze allemaal doen
  als het ze maar niks kost.

 • haj146

  Minder Van Dam lijkt me beter. Oprotten met dat linkse gelul. En Bertus Buizer. Van jou gelijken hebben we er helaas teveel in dit land. Wat kraam jij een onzin uit.

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.