Home

Nieuws 15 reacties

Van Dam op de bres voor de grutto

Agrarische collectieven voor natuur- en landschapsbeheer krijgen een centrale rol in een landelijke aanpak om de weidevogelstand te bevorderen.

Staatssecretaris Martijn van Dam schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat een landelijk netwerk van 40 collectieven een belangrijke rol gaat spelen in het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer.

Permanente plek in onderwijsprogramma

Van Dam kondigt ook aan dat hij samen met de provincie Friesland €200.000 uittrekt voor een lectoraat weidevogels aan de Hogeschool Van Hall Larenstein en bijna een half miljoen voor een leerstoel agrarisch natuurbeheer bij Wageningen Universiteit. "Het is de bedoeling dat agrarisch natuurbeheer en weidevogels een permanente plek krijgen in het groene onderwijsprogramma van vmbo tot en met de universiteit", aldus Van Dam.

De staatssecretaris verwacht dat, door de samenwerking tussen boeren in collectieven, grote aaneengesloten gebieden ontstaan, waar meer winst valt te behalen voor de instandhouding van de weidevogels.

Laatste reacties

 • 8911077012

  is hij er voor land bouw of ?????????????????

 • ...............

  Hij is eigenlijk net als die andere..

 • Farmer4life2

  Laten we minimaal 10% inkomen halen uit het beheer van (weide) natuur op eigen land.

  Dan hoeven we ook niet zo erg meer te concurreren met het buitenland.

  Dit kan makkelijk uit de potten vol met subsidie gehaald worden van o.a. Staatsbosbeheer etc.

 • Farmer4life2

  Deden we 30 jaar geleden ook. Brengt draagvlak en wat is er nu mooier dan ook verantwoordelijk te zijn voor weidevogels. Als daar een inkomen uit te halen valt. Het platteland moet toch onderhouden worden

 • agrieehollande

  Met meer dierlijke mest meer vogels in de wei

 • Jaap39

  Wel met je eens farmer4life2 maar, over een aantal jaren zal je zien dat de grutto in aantal verder is afgenomen.

  Als weidevogelbeheerders moeten we daarom in de diverse bestuurslagen aangeven dat het beleid 'om' moet.

  Predatie moet de hoogste prioriteit krijgen. Krijgt predatie niet die aandacht dan krijgen de weidevogelbeheerders /veelal boeren, over een aantal jaren wederom de bekende zwarte piet en kunnen de ontvangen subsidies terug naar het ministerie wegens niet behaalde resultaten.

 • DJ-D

  Geef die 7 ton uit aan kogels dan heb je effect. Het ligt niet aan gebrek aan kennis. Oorzaak is mestbeleid en teveel roofdieren. Maar wat gebeurt er met die andere 29,3 miljoen. Wordt dat ook weggegooid?

 • wienbemelmans

  heeft hij al eens gehoord van een vos met dank aan zijn voorgangers. (het blijven droomers)

 • polsbroek

  Als de vos en gijs gans niet bestreden worden, zijn we over een paar jaar van de grutto af Probleem op gelost Wie zal dan de zwarte piet krijgen. ,

 • jan1953

  meer mest op weiland en los dr op en niet met die dure zodebemester jammer van die miljoenen weg gegooid geld

 • koestal

  hij is er niet voor de boeren in Brabant,die kunnen in de modder zakken

 • koestal

  van achter z,n bureau ,dan is het een echte vogelliefhebber,dat zijn ze allemaal op het ministerie,een boer ook ,maar die heeft ook nog veel andere dingen te doen

 • koestal

  maar wie pakt nu de predatoren aan ? die zijn allemaal beschermd ,dat wordt moeilijk !

 • koestal

  ja ,een half miljoen voor een dikbetaalde professor,ja volgend jaar weer volop kieviten en grutto,s,laat ze maar komen.

 • koestal

  op de bres ,dus achter het bureau wil het prima,

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.