Home

Nieuws 1 reactie

Van Dam: Nederland loopt voorop bij duurzame agrogrondstoffen

Nederland loopt internationaal gezien voorop als het gaat om duurzame agrogrondstoffen. Dat concludeert staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aan de hand van de monitor duurzame agrogrondstoffen.

"Met de aanpak, waarbij het bedrijfsleven het initiatief neemt en de overheid waar nodig ondersteunt, zijn al stappen gezet. Ook de rol van maatschappelijke organisaties als aanjager en bron van kennis mag daarin niet worden onderschat", schrijft Van Dam in zijn brief aan de Kamer. Hij wijst erop dat er voor de komende jaren nog wel uitdagingen zijn.

Duurzame soja loopt achter

De introductie van duurzame soja als veevoer loopt ver achter. Het sojaverbruik is 1,8 miljoen ton per jaar. In 2015 zou dit allemaal duurzaam moeten zijn, maar in 2014 was dit slechts bij 252,5 miljoen kilo het geval. Dat is 17% van het beoogde volume. Ongeveer een gelijk volume is gekocht dat 'op weg is naar het duurzaamheidslabel'. Daarmee is een derde duurzaam. Dat is voldoende om de Nederlandse vraag naar zuivel, eieren en vlees af te dekken.

Minder interesse voor duurzaam product

Er is al een plan voor extra inzet om in de afzetlanden het belang van duurzame soja meer onder de aandacht te brengen. De introductie van duurzame soja als veevoer verloopt moeizaam, omdat afnemers van Nederlands product minder interesse hebben voor een duurzaam geproduceerd product.

Duurzame palmolie

De doelstelling dat uiterlijk eind 2015 alle voor de Nederlandse markt bestemde palmolie duurzaam is, lijkt te worden gehaald. In 2014 is 72% van het verbruik van palmolie door de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie duurzaam gecertificeerd. Als het gaat om groente en fruit, blijkt dat de helft van de bananen die in de supermarkt zijn verkocht een duurzaamheidslabel hebben.

Eén reactie

  • ria hendriks-berkers

    Als Nederland, volgens de regering, in alles voorop loopt, waarom wordt dit dan voor de hardwerkende agrariërs, niet uitermate gewaardeerd en eventueel extra beloond en waarom worden de regels alsmaar strenger en uitgebreid. Ik vind, dat de landbouw in het openbaar en daadwerkelijk optimaal geprezen moet worden en dat er geen onzinverhalen verteld moeten worden. Hulde aan al die hardwerkende boeren, die zowel de export en daardoor de economie van Nederland gestimuleerd hebben!!

Of registreer je om te kunnen reageren.