Home

Nieuws 10 reacties

'Sleutelrol voor boer in klimaataanpak'

De landbouw kan een sleutelrol spelen bij de aanpak van de klimaatverandering. In een aan de Tweede Kamer gestuurde notitie dringt LTO Nederland er op aan om het strategische belang van de agrarische sector als onderdeel van de oplossing voor klimaatverandering te erkennen.

Een van de elementen waar LTO Nederland aandacht voor vraagt in het kader van de klimaatconferentie die volgende week in Parijs begint, is de mono-vergisting van dierlijke mest. "Deze innovatieve vergistingstechniek biedt volop kansen en het mes snijdt aan twee kanten: meer duurzame energie en minder broeikasgassen."

Kosten mestvergistingsinstallaties omlaag brengen

LTO vindt dat 200 installaties moeten worden gefinancierd zodat de kosten omlaag kunnen worden gebracht en de techniek concurrerend wordt.

Volgens LTO levert de agrarische sector een meer dan evenredig deel aan de vermindering van broeikasgassen met 20% tot 2020.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Wat er aan "Groen" wordt gewonnen via mestvergisting, gaat aan CO2 en methaan vervuiling weer uit de landbouw het milieu in. Laten we niet doen of Landbouw alleen maar positief bijdraagt aan de oplossing van het milieu probleem, we dragen ook aan de negatieve kant flink bij. Hopelijk is landbouw licht positief in de milieu balans.

 • John*

  de kunstmestindustrie sluiten levert een veel grotere bijdrage!. co2 terug en voedsel een eerlijke prijs.

 • massan

  John, ik ben het helemaal met je eens. De kunstmestindustrie aan banden leggen en mineralen uit dierlijke mest gaan gebruiken. Dat is pas winst voor het milieu. Laat de LTO zich hier maar eens hard voor maken; of zijn ze misschien bang van de lobby uit de kunstmestindustrie ????

 • mtseshuis

  @agratax: Nonsens, landbouw is marginaal qua bijdrage broeikasgas, komt uit alle statistieken naar voren. Is ook logisch, anders ga je alle bijprodukten van voedingsgewassen ook maar naar de consument toerekenen, wordt het gat nog groter. Die methaanemissie is peanuts.
  @John: Heel goed idee, maar zal nooit gebeuren, welke vogel had het anders bedacht dat het voor het milieu beter is dat je minder dierlijke mest mag gebruiken en omruilen voor kunstmest. Die lobby is ijzersterk, want de helft kan wel dicht!

 • ed12345

  John en Massan jullie vergeten dat er grote delen van de wereld zijn waar dierlijke mest niet in werkbare hoeveelheden beschikbaar is

 • el

  Ook maar een varkens schuur bouwen,@ed12345.

 • Ossen

  Indien alle beschikbare mest in Nederland aangewend zou worden voor mestvergisting zou de potentiële CO2 reductie 9 miljoen ton CO2 bedragen. 4% van de totale CO2 uitstoot en 25% van de Nederlandse reductiedoelstelling.

 • DJ-D

  Co2 reductie met mest is een wassen neus. Mest is een kringloop. Gewassen groeien en worden weer opgegeten. Net als de hoeveelheid water op aarde dit blijft gelijk. Fossiele grondstoffen uit de aarde halen zorgt voor verandering in co2 uitstoot. Dat minderen daar ligt de oplossing en helpt echt.

 • Ossen

  En waar haal je dan je energie vandaan?
  Uit mestvergisting misschien...

 • Peet1212

  Er zijn mogelijkheden genoeg om schone energie op te wekken, daarvoor is deze veel te dure manier van gas besparing helemaal niet voor nodig.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.