Home

Nieuws

RvS: Utrecht vergunning ten onrechte verleend

De provincie Utrecht was niet bevoegd om aan een veehouderij uit het Utrechtse Rhenen een Natuurbeschermingswetvergunning te verlenen voor het Gelderse deel van een Natura 2000 gebied. Tot dat oordeel komt de Raad van State.

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hadden in oktober 2013 een vergunning verleend aan de bewuste veehouderij. Het ging om een situatie waarbij geen sprake was van een toename van de stikstofdepositie, ten opzichte van de uitgangssituatie in de te beoordelen natuurgebieden, aldus Projectleider uitvoering stikstofbeleid, Tijmen van de Poll.

Vooral effect op Gelderland

De Coöperatie Mobilisation for the Environment (Mob), die de zaak aanspande, wees de Raad erop dat de verleende vergunning vooral effect zal hebben op het Gelderse gedeelte van Natura 2000-gebied Binnenveld. Door de ligging van het bedrijf zal de invloed van het bedrijf zich namelijk vooral voordoen in Gelderland. Het natuurgebied Binnenveld ligt deels in Utrecht en deels in Gelderland.

Volgens de Mob verleende de provincie Utrecht op deze manier ten onrechte een vergunning voor een gebied buiten de eigen provinciegrenzen.

Volgens de Raad van State is het inderdaad zo dat de aangevraagde bedrijfssituatie hoofdzakelijk gevolgen kan hebben voor dat deel van het Natura 2000 gebied Binnenveld, dat in de provincie Gelderland ligt. De veehouderij ligt namelijk het dichtst bij het Gelderse gedeelte van Binnenveld.

RvS: Utrecht vergunning ten onrechte verleend
Jan Willem Schouten

 

Vergunning wordt vernietigd

Daarom ligt de bevoegdheid om te beslissen over de aangevraagde bedrijfssituatie bij de provincie Gelderland en niet bij de provincie Utrecht, als het gaat om het eventuele verslechterende effect die de veehouderij op het Gelderse deel van het Natura 2000 gebied heeft, stelt de RvS. De verleende vergunning wordt vernietigd en er zal een nieuw besluit moeten worden genomen door de provincie die daar nu toe bevoegd is.

Besluit op basis van de PAS

Volgens Tijmen van de Poll zal dat moeten worden gedaan op basis van de nieuwe wetgeving, de sinds 1 juli 2015 geldende Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Van de Poll: "Met de PAS zijn de regels over welke provincie bevoegd is om een vergunning te verlenen gewijzigd. Onder het oude wetgevingsregime was elke provincie bevoegd om een vergunning te verlenen voor de gebieden binnen haar provinciegrenzen. Voor één bedrijfssituatie konden daardoor meerdere vergunningen van meerdere provincies nodig zijn. Onder de PAS is het zo dat de provincie waar het 'hoofdzakelijke gevolg' optreedt - bijvoorbeeld het grootste depositie-effect -bevoegd is om voor de gehele aanvraag voor alle betreffende gebieden een enkele vergunning te verlenen. Ook als die gebieden buiten de eigen provinciegrenzen liggen."

Utrecht gaat nu met behulp van de regels en de rekenmethodiek van de PAS beoordelen welke provincie bevoegd is om een nieuw besluit te nemen. Als dat Gelderland is, zal de zaak overdragen worden en zal die provincie een nieuw besluit nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.