Home

Nieuws

Opnieuw bouwstop in Brabantse Reusel

In de gemeente Reusel-De Mierden geldt opnieuw een bouwstop voor een jaar. Een meerderheid van de raad stemde dinsdagavond in met een voorbereidings- en aanhoudingsbesluit. Het is voor de vierde maal dat de gemeente een bouwstop afkondigt om uitbreiding van de veestapel te voorkomen.

Aanleiding voor deze bouwstop zijn twintig bouwaanvragen van varkenshouders voor nieuwe stallen. Het aantal varkens in de gemeente zou met 35.000 toenemen. De gemeente wil dat niet en heeft daarop besloten geen nieuwe bouw- of uitbreidingsvergunningen van varkenshouders in behandeling te nemen.

Streng geurbeleid

De gemeente heeft in 2012, 2013 en 2014 ook een bouwstop afgekondigd om tijd te hebben nieuw, strenger beleid in te voeren. Reusel-De Mierden heeft sinds december 2014 het strengste geurbeleid in Brabant en hanteert een geurnorm van 0,1 ou/m3 in de woonkernen en 5,0 ou/m3 in het buitengebied. De landelijke normen zijn 3 ou/m3 in de woonkernen en 8 ou/m3 in het buitengebied

Grootste varkensdichtheid

De gemeente Reusel heeft de grootste varkensdichtheid van Nederland. 160 intensieve veehouderijbedrijven zijn gevestigd in de gemeente waarvan zeventig varkenshouderijen, tien pluimveebedrijven en ongeveer honderd bedrijven met graasdieren. Deze bedrijven huisvesten in totaal 300.000 varkens, 400.000 kippen en 12.000 graasdieren.

Reusel-De Mierden is één van de meest veedichte gebieden van Nederland. De gemeente heeft een varkensdichtheid van 20,5 varkens per inwoner, terwijl dat voor heel Nederland gemiddeld 0,8 varken per inwoner is. De hoge veedichtheid veroorzaakt stankoverlast: 67 procent van de inwoners zegt bovenmatig last te hebben van de veehouderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.