Home

Nieuws 5292 x bekeken

Onkruidbestrijder op verharding in 2016 verboden

Het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen zal begin 2016 van kracht worden. Dat is de inzet van staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu).

Zij meldt dat aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de vraag of zij de nieuwe regelgeving al voor advies heeft voorgelegd aan de Raad van State.

Verbod vervroegd

De staatssecretaris zegt dat zij gehoor wil geven aan de wens van de Tweede Kamer om het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen naar voren te halen. Deze week heeft het parlement overleg met Dijksma over de regels voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen.

Ultima risico voor drinkwatervoorziening

De vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin) heeft ondertussen gemeld dat het gebruik van het onkruidbestrijder Ultima  een risico is voor de drinkwatervoorziening. Kennis- en adviesbureau CLM heeft daar onderzoek naar gedaan.  Het middel (werkzame stoffen pelargonzuur en maleïne hydrazide) wordt als alternatief voor glyfosaat om de markt gezet. Vewin zegt het eens te zijn met de staatssecretaris dat dergelijke middelen met een verondersteld laag risico niet mogen worden uitgezonderd van het verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.