Home

Nieuws

Oeso ziet sterke daling in milieudruk landbouw

Nederland loopt voorop met zijn milieubeleid. De uitstoot van broeikasgassen uit onder meer de landbouw neemt duidelijk af, maar de belasting met stikstof en gewasbeschermingsmiddelen is in Nederland duidelijk hoger dan in andere landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

Dat staat in een Oeso-rapport over het Nederlandse milieubeleid, dat woensdag in Parijs is gepresenteerd aan staatssecretaris Sharon Dijksma.

Milieudruk teruggedrongen

Nederland heeft de milieudruk als gevolg van bemesting (stikstof en fosfaat) in de afgelopen jaren sterk teruggedrongen, constateert de Oeso. Maar het rapport stelt daarbij dat het niveau van het gebruik van meststoffen ook erg hoog was. Nederland is er wel in geslaagd de trend bij te buigen en het toenemende gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen los te koppelen van de toegenomen productie. De Oeso noemt daarbij expliciet de groei van de biologische landbouw, die in omvang groeide van 1,6 tot 2,6% van het totale landbouwareaal tussen 2000 en 2012.

Vermindering fosfor- en stikstofoverschot

Terwijl de landbouwproductie tussen 2000 en 2012 toenam met 7%, slaagde de landbouw erin het fosfor- en stikstofoverschot te verminderen, zowel in totaal aantal kilo's als in overschot per hectare landbouwgrond. De daling van de overschotten in Nederland is duidelijk hoger dan in de andere Oeso-landen.

Die verbetering is een gevolg van de strenge regels voor de aanwending van meststoffen, aldus de Oeso. Uit de Oeso-gegevens blijkt dat met name in de fosfor-balans behoorlijke schommelingen voorkomen, maar de algemene trend is neerwaarts. Oeso baseert zich op gegevens van het CBS en van de Oeso zelf.

Hoeveelheid stikstof hoger dan gemiddeld

Desondanks is de hoeveelheid stikstof die per hectare wordt aangewend (130 kilo per hectare) wel vijf keer zo hoog als gemiddeld in de andere Oeso landen (24 kilo per hectare). Het bestrijdingsmiddelengebruik is weliswaar afgenomen per ton geoogst gewas, maar per hectare is het toegenomen en boven het Oeso-gemiddelde.

Weidevogelstand met de helft gereduceerd

De druk (vanuit de landbouw) op bedreigde soorten (flora en fauna) is groter dan in andere Oeso-landen. Ongeveer een kwart van de soorten zoogdieren, vogels en planten is bedreigd, terwijl er van de 7 bekende reptielensoorten 5 bedreigd zijn. Vooral weidevogels komen er in Nederland slecht af, ten opzichte van andere landen. "Een van de belangrijke uitdagingen heeft betrekking op de weidevogelpopulatie", aldus de Oeso. Als gevolg van een verdergaande intensivering is de weidevogelstand met de helft gereduceerd in de afgelopen tien jaar, zo staat in het Oeso-rapport.

Of registreer je om te kunnen reageren.