Home

Nieuws

LTO-organisaties: beter samenwerken, geen fusie

LTO Noord, ZLTO en LLTB willen meer en vooral slimmer samenwerken. Bepaalde functies die nu zijn ondergebracht bij het overkoepelende LTO Nederland, komen mogelijk terug in de regio, terwijl andere functies wellicht juist landelijk worden georganiseerd. Van fusiebesprekingen is volgens voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland geen sprake.

Volgens Maat is in de landbouw de laatste tijd veel veranderd. Zo zijn de productschappen opgeheven en wordt op sommige beleidsdossiers steeds meer maatwerk gevraagd. "Het is de vraag of de huidige wijze waarop we zijn georganiseerd daarbij past", aldus Maat. De komende maanden gaan externe adviseurs de organisatie doorlichten.

Fusie uitgesloten

Maat zegt dat een fusie in elk geval is uitgesloten. Over een eventuele uitkomst wil de boerenvoorman niet spreken. "Ik wil alleen zeggen dat alle partijen positief in het proces zitten." Het onderzoek is naar schatting in het voorjaar afgerond. LTO Noord heeft vanwege het onderzoek besloten de voordracht van een kandidaat-voorzitter aan te houden tot uiterlijk 30 juni.

Kandidaat-voorzitter LTO Noord moet wachten

De vertrouwenscommissie is klaar en er is een geschikte kandidaat gevonden, aldus interim-voorzitter Annette van Velde: "Wij willen nu eerst afwachten wat er uit het onderzoek gaat komen. Mocht blijken dat er in de nieuwe manier van samenwerking een andere profielschets voor een voorzitter ontstaat, willen we de ruimte houden die op die juiste wijze in te vullen."

De standstill is volgens Van Velde in het belang van de vereniging. "We streven naar een betere samenwerking en het versterken van LTO Nederland en de sectoren." Over de mogelijke uitkomst van het onderzoek dat LTO Noord helemaal geen voorzitter meer nodig is, wil Van Velde niet speculeren. Ze zegt dat het uitstel van een nieuwe benoeming geen gevolgen heeft voor de organisatie. LTO Noord zit sinds het vertrek van Siem Jan Schenk zonder voorzitter.

Mogelijk bepaalde functies naar regio

Voorzitter Hans Huijbers van ZLTO denkt dat een ontvlechting van bepaalde functies eerder aan de orde is dan het verder centraliseren van functies. Hij denkt dat boeren op drie manieren worden aangesproken: op lokaal niveau, sectorniveau en integraal niveau. Onder het laatste vallen onderwerpen die tussen de eerste twee niveaus in zitten. Uiteindelijk moeten belangengroepen op alle drie de niveaus sterker voor de dag proberen te komen.

Het automatisch denken in steeds grotere structuren is volgens hem niet zinvol. "Veel discussies gaan over zaken die dichtbij huis worden geregeld. Dat betekent misschien dat we juist in kleine structuren moeten werken; bepaalde dingen dichter bij huis moeten organiseren." Huijbers zegt de discussie open aan te gaan, maar dat van fusie geen sprake kan zijn.

Fusie is een oude wens van LTO Noord. ZLTO heeft van oudsher minder warme gevoelens over een steeds centraler geleide boerenbelangenorganisatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.