Home

Nieuws 11 reacties

Meer mono-vergisting van mest

Het ministerie van Economische Zaken wil boeren stimuleren meer mest te vergisten en om te zetten in gas. Ook komt er een regeling voor boeren om de aanschafkosten van een mono-vergister te verlagen.

De overheid wil dat boeren meer mest vergisten. Biogas zou op deze manier het tekort dat ontstaat door het verder dichtdraaien van de gaskraan in Groningen gedeeltelijk kunnen compenseren. Daarbij moet het een substantiële bijdrage leveren aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen van de overheid.

Mono-vergister aantrekkelijker maken

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) werkt aan een regeling waarop boeren een beroep kunnen doen als zij een mono-vergister willen aanschaffen. De aanschafkosten zijn zeer hoog, circa €6500.000. EZ-minister Henk Kamp wil de investering voor boeren aantrekker maken bovenop de subsidieregelingen die er al zijn. De productie van biogas wordt al flink gesubsidieerd. De subsidiepot van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) gaat volgend jaar van €3,5 miljard naar €8 miljard.

Ook wil Kamp innovaties in mestmono-vergisting versnellen. Begin volgend jaar zou het innovatieprogramma moeten starten.

Milieuvoordelen mono-vergisting

Volgens Essent kunnen boeren een aandeel van 10% nemen in de gasmarkt. Mono-vergisting op boerderijniveau biedt ook milieuvoordelen. Door de mest snel af te voeren kan het methaangas - dat anders als schadelijke CO2-emissie het milieu in gaat - omgezet worden in aardgas. Het gas uit de mono-vergister gaat direct het aardgasnetwerk op.

Maarsingh: goede regeling belangrijk

Aike Maarsingh, voorzitter van de biogas branche organisatie (BBO), beaamt dat er gesprekken zijn met het ministerie over een investeringsregeling. "Het is belangrijk dat er goede regelingen komen en investeringsruimte voor veehouders. Ook moeten er eenduidige kwaliteitseisen voor groen gras zodat boeren weten waar ze aan toe zijn."

Techniek concurrend maken

LTO pleit eveneens voor een krachtige stimulans voor mono-vergisting van dierlijke mest. Daarom is LTO voor een versnellende start van mono-vergisting en ziet graag tweehonderd installaties gefinancierd zodat de kosten fors omlaag kunnen worden gebracht en de techniek concurrerend wordt.

Verdienmodel groen gas

Hans van den Boom is sectormanager duurzame energie bij Rabobank Nederland. Hij juicht het voornemen van de overheid toe, maar is nog sceptisch over het verdienmodel van groen gas geproduceerd door boeren. "Een substantieel investeringsregeling is nodig wil mono-vergisting rendabel worden voor de melkveehouders."

Wilt u meer weten over mestvergisting en mestverwerking? Meld u aan voor het webinar dat dinsdagavond 24 november om 20.30 uur plaatsvindt.

Laatste reacties

 • chila

  Begin maar met het erkennen van de reststromen als kunstmestvervanger , dan zijn we al een heel eind op de goede weg .

 • debora

  6.500.000 of 650.000?

 • maatje 1904

  iedereen zal er aan verdienen behalve de boer zoals gewoonlijk! !!!

 • 344412

  Het blijft mest alleen met minder organische stof. Waar blijft de bodemvruchtbaarheid?

 • bellmonde

  Al met al niet echt zinnig. Vloeibaar gas aangevoerd via schepen uit vs en australie en saoedi arabie zal vanaf nu steeds goedkoper worden. Amerika bouwt die vanaf nu snel op en gaat lng vanaf volgend jaar exporteren. Ze kunnen dat relatief heel goedkoop. Dus als er nu al zoveel subsidie nodig is. Is het onzin. Levert ook geen co2 reduktie op.

 • BO(skabout)ER

  eigenlijk zonde van de mest.

 • farmerbn

  Als de overheid iets wil voor de boeren dan is dat verdacht. Als je subsidie krijgt ,is het niet rendabel. Als er buiten de normale werktijden en in het weekend gewerkt dient te worden dan mogen boeren dat opknappen. Nee bedankt.

 • Peltjes

  Prima hoor al die subsidies voor vergisting, maar kan de boer met ruimte op zijn grond dan verschoond blijfen van fosfaat rechten?

 • oorspronkelijk

  duidelijke tweedeling
  boeren economisch sterk staaltje produceren minder inkomsten
  ouderen , mensen met een beperking,zorg en hulpbehoeftige,
  zzp ers mensen in de zorg allemaal een bijdrage leveren aan B.V.Nederland
  de winst verdwijnt in steeds minder dezelfde zakken
  subsidie is koekhappen
  koning handel heeft koekhappen toch afgeschaft??

 • B.Jongsma

  Geachte Henk Kamp. Zet hier maar neer ,als jij iemand zoekt die hem beheert ,gooi ik de mest er wel in. Kun je de gaskraan ook wat dichter draaien . De boeren voor je karretje spannen heet dat.......

 • Ossen

  Indien alle beschikbare mest in Nederland aangewend zou worden voor mestvergisting zou de potentiële CO2 reductie 9 miljoen ton CO2 bedragen. 4% van de totale CO2 uitstoot en 25% van de Nederlandse reductiedoelstelling.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.