Home

Nieuws 2474 x bekeken 3 reacties

Management van grote invloed op ammoniakuitstoot

Door het nemen van relatief goedkope managementmaatregelen, kan de ammoniakuitstoot van melkveebedrijven fors worden verminderd. Daardoor kunnen deze maatregelen een goed alternatief vormen voor het emissiearm maken van de stal.

Dat blijkt uit een doorrekening van 8 pilotbedrijven van Proeftuin Natura 2000 Overijssel.

Het bouwen of verbouwen van een stal met een lage ammoniakemissie per dierplaats is een dure maatregel. Het nemen van managementmaatregelen is in veel gevallen een veel goedkoper alternatief, met eenzelfde ammoniakreductie als het (ver)bouwen van de stal. Het voordeel kan oplopen van €50 tot €120 per dierplaats ten opzichte van het emissiearm maken van de stal.

Economisch aantrekkelijke maatregelen op melkveebedrijven die de ammoniakuitstoot verminderen zijn onder andere:

 • verduurzaming van de veestapel, zodat minder jongvee nodig is;
 • minder ruw eiwit in krachtvoer;
 • het verdunnen van meer weiden en mest met water tijdens het uitrijden.

Vind meer informatie in het rapport 'Economische gevolgen ammoniakemissie' op proeftuinnatura2000.nl.

Laatste reacties

 • ...............

  "het verdunnen van meer weiden en mest met water tijdens het uitrijden."
  ??????????????????

 • sjoerddehoop1

  Meer weiden zorgt voor een groter aantal uren waarin urine en vaste mest gescheiden op het land worden gebracht.
  Dan hebt je grootste winst al te pakken; zonder bouwkosten.
  In een drijfmest-systeem, bij nacht en nacht opstallen, is de emissie veel groter en daar moet je dan voor investeren.
  Verdunnen van de mest bij uitrijden helpt wel maar kost extra diesel.

  Het bewerken van de mest met bacteriën levert betere mest, verdunnen is dan niet nodig en het is veel veiliger omdat er geen giftige gassen meer kunnen ontstaan. Dat scheelt veel levens en veel gezondheidsschade bij boeren en vee.

 • Jan-Zonderland

  Was zeker vrijdagmiddag, verslaggever Veldman ???
  Moest nog gauw een verhaaltje inelkaar flansen voordat het weekend begon.
  Dit is een zo nietszeggend verhaal, met een onbegrijpelijke laatste zin, schrijf dan niks en ga eerder naar huis.

Of registreer je om te kunnen reageren.