Home

Nieuws 1895 x bekeken 3 reacties

LTO Noord: Door evenwichtsbemesting ruim 18 kilo fosfaatruimte extra

Uit een inventarisatie van de resultaten van de pilot Evenwichtsbemesting die LTO Noord organiseerde, blijkt dat twee derde van de deelnemers de extra fosfaatruimte die de pilot hen opleverde kon benutten.

Dat blijkt uit een enquête onder 100 deelnemers. Het doel van de pilot is om melkveehouders die aantoonbaar een hogere fosfaatopbrengst per hectare hebben, gebruik te laten maken van een hogere gebruiksnorm.

Gebruiksnorm bij neutrale bemesting

Gemiddeld hadden de deelnemers over de jaren 2012 tot en met 2014 een fosfaatopbrengst van 102,4 kg. Op basis van een grasland/bouwland-verhouding van 80/20 zou de gebruiksnorm 2015 bij neutrale bemestingstoestand 84 kg fosfaat zijn. Gemiddeld kwamen de deelnemers dus 18,4 kg hoger uit. Dit konden ze in 2015 benutten.

Extra bemestingsruimte voor fosfaat grootste voordeel

De ondervraagden die de fosfaatruimte konden benutten, gebruikten die ruimte voor het toedienen van extra meststoffen. De anderen gaven aan de ruimte niet te kunnen gebruiken, vanwege het verplicht afvoeren van stikstof uit mest. Driekwart geeft dan ook aan dat die extra bemestingsruimte voor fosfaat het grootste voordeel is van deelname aan de pilot.

Fosfaatruimte meest benut met dierlijke mest

Verkleinen van het overschot en de lagere verplichting tot mestverwerking worden ook als belangrijke voordelen van de pilot gezien. De extra fosfaatruimte werd door 60% benut met dierlijke mest. Compost en fosfaatkunstmest werd door respectievelijk 18 en 8% van de respondenten gebruikt.

Laatste reacties

  • Bennie Stevelink

    Hier hebben wij wat aan. Dit moet zo snel mogelijk ingevoerd worden. Op mijn 23 ha is dit al 230 ton minder afvoer. Tegen een afvoerprijs van €14 per ton is dit €3220 minder afvoerkosten per jaar. En dan nog het voordeel van de hogere gewasopbrengst.

  • j.verstraten1

    Maar ondertussen haalt een groep boeren alles uit de kast om de kringloopwijzer= evenwichtsbemesting onderuit te schoffelen.....dus dat snel invoeren zie ik er nog niet van komen.

  • evanderpasch1

    aangezien nooit 100% van mineralen benut kan worden moet norm nog hoger bijv 3 koeien per ha word melkveewet ook makelijker

Of registreer je om te kunnen reageren.