Home

Nieuws 3 reacties

Herwonnen fosfaten mogen als meststof

Herwonnen fosfaten uit reststoffen of afvalstoffen mogen voortaan worden gebruikt als meststof.

Dat staat in het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit meststoffenwet. Eerder mochten deze herwonnen fosfaten al verhandeld worden, nu mogen ze ook op het land uitgereden worden, net als andere organische meststoffen.

Drijfmest uitrijden bij teelt winterkoolzaad

Het uitvoeringsbesluit is ook op andere punten aangepast. Zo mag voortaan in augustus nog drijfmest worden uitgereden in de teelt van winterkoolzaad. Op het verbod van het gebruik van stikstofkunstmest in de periode van 16 september tot en met 31 januari komt een uitzondering voor het toepassen van kunstmest in fruit, winterkoolzaad, graszaadrassen roodzwenk, rietzwenk en veldbeemd.

Aaltjesbestrijding en muizenschade

In de aangepaste wet is ook opgenomen dat scheuren van grasland kan worden toegestaan in het kader van aaltjesbestrijding in de periode van 1 tot en met 15 augustus, mits de grond direct na het scheuren wordt ontsmet en een stikstofbehoeftig gewas wordt geteeld als voorvrucht voor de teelt van lelie of gladiool. In geval van schade door vraat, zoals bijvoorbeeld muizen, mag grasland worden gescheurd en opnieuw worden ingezaaid tot 7 september.

Laatste reacties

  • agriholland

    Mooie zaak. Na besluit minder aardgaswinning ook nog plaatsingsruimte stikstof uit dierlijke mest verhogen ten laste van waarvoor 0,6 kg aardgas voor 1 kg stikstofkunstmest nodig is. Dit scheelt bodemdaling, fossiele brandstof, afvalstoffen in mijnen (gevolgen grondwater), transporten, industriele milieubelasting kunstmest mekka Chemelot. Chemelot zorgt al sinds juli dat van Limburg tot aan Den Haag de reguliere drinkwater bron niet gebruikt kan worden door vervuiling wegens een slecht werkende zuiveringsinstallatie op dit industrieterrein.

  • alco1

    Die kant moeten we wel op. Het uitsparen van delfstoffen is het enigste wat aangemerkt kan worden als DUURZAAM.

  • agriholland

    En hoe zou het met derogatie zitten bij de toepassing van deze reststof ?

Of registreer je om te kunnen reageren.