Home

Nieuws 1 reactie

Gevraagd: innovatie, ook in wetgeving

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) sluit met de verdediging van de landbouw- en natuurbegroting haar periode als bewindspersoon voor landbouw af. Tijdens de begrotingsbehandeling zal het vuur haar niet na aan de schenen worden gelegd. Waar dat wel zo is, zal de politica zich behendig uit de gevarenzone weten te laveren.

Een keurmerk voor voedselproducten, vermindering van de regeldruk, tegengaan van voedselverspilling, en het waarborgen van de kwaliteit van het groen onderwijs. Dat zijn de hoofdpunten die vandaag en morgen voorbij komen bij de behandeling van de landbouwbegroting (Economische Zaken). Als alle verwachtingen uitkomen, voor het laatst met staatssecretaris Sharon Dijksma.

Groen onderwijs

Eind vorige week nam een aantal partijen al een voorschot op hun insteek bij de behandeling van de landbouwbegroting deze week. Carla Dik-Faber van de ChristenUnie bijvoorbeeld, zij opperde het idee om het groene onderwijs weg te halen bij het ministerie van Economische Zaken en onder te brengen bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Uit de reacties van andere partijen bleek dat er best sympathie is voor die gedachte voor meer steun voor het groen onderwijs - onder andere bij de GroenLinks, SGP en het CDA, maar dat er geen meerderheid voor overheveling van het groen onderwijs naar OCW.

Voedselverspilling

De overheveling van het groene onderwijs is niet het enige ijzer dat de ChristenUnie in het vuur heeft. Dik-Faber maakt zich al lang erg druk over de voedselverspilling. "We verspillen €5 miljard per jaar aan voedsel. Hoe bestaat het?! Tegelijk hoor ik dat voedselbanken te weinig krijgen aangeboden om hun pakketten te vullen. Ik zou graag willen dat er een ambassadeur komt, die daar een rol in kan spelen."

Gevraagd: innovatie, ook in wetgeving

Landbouwonderwijs

CDA'er Jaco Geurts is het eens met zijn confessionele collega dat er een financiële reparatie moet komen voor het landbouwonderwijs. Het VVD/PvdA-kabinet heeft de financiële gaten in het groen onderwijs twee jaar gerepareerd, maar de coalitie lijkt nu niet bereid dat nog eens te doen.

Rituele slacht

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit krijgt later dit jaar nog uitgebreid aandacht tijdens een debat dat uitsluitend aan de toezichts- en controle-organisatie is gewijd. Maar met de analyse van de roodvleessector, waarbij opeens het advies kwam om een verbod op de rituele slacht in te stellen, kan het begrotingsdebat over de landbouwbegroting zomaar een andere wending krijgen.  De financiën bij de NVWA zijn en blijven sowieso een zorgenkind. Het systeem dat de industrie moet opdraaien voor de kosten van de controle, blijft een punt van kritiek, zeker als de controleurs niet de diensten leveren, die het bedrijfsleven verlangt.

Er is sprake van doorgeslagen regelgeving, vindt de VVD. Woordvoerder Helma Lodders  zei vorige week al dat wat haar betreft het hele systeem van Europese landbouwsubsidies op de kop kan. Dat is een mooie boodschap, die ze kan meegegeven aan de opvolger van Dijksma.

Innovatie

De VVD vindt dat de regelgeving in de agrarische sectoren veel te knellend is en geen rekening houdt met nieuwe ontwikkelingen of heel basale dingen als het steeds wisselende weer. "Daar lopen we continu tegenaan", zegt Lodders. Een van de door de VVD omarmde nieuwe ontwikkelingen is de biotechnologie. Zij begrijpt de 'linkse angst' voor biotechnologie niet.

"Wij hebben in Nederland tien jaar goed onderzoek gedaan naar de phytophthoraresistente aardappel, maar we willen niet toestaan dat die aardappels hier geteeld worden. Zo gooi je kennis en ervaring zomaar de prullenbak in."

Gevraagd: innovatie, ook in wetgeving

Eerlijke boetes

Dat er innovatieve methoden zijn om de regeldruk aan te pakken, blijkt uit de motie waarmee Fatma Koser Kaya (D66) zal komen. Zij wil dat naar voorbeeld van de gemeente Eindhoven moet worden gekeken om  regelgeving te ontwerpen door (ook) te praten met degenen die onder die regels vallen. Boeren moeten zelf meepraten over de regels waarmee ze te maken krijgen - in D66-termen is dat een design-aanpak.

Antibiotica

De Staatkundig Gereformeerde Partij zal zich bij monde van Elbert Dijkgraaf onder ander richten op het boetebeleid van het ministerie. Dijkgraaf noemt een aantal voorbeelden. Hij begrijpt niet dat er vaststaande boetes worden geheven bij overtredingen voor illegaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica. "Of een overtreding nu klein of groot is, het boetebedrag is hetzelfde. We willen dat voor kleine overtredingen lagere boetebedragen gehanteerd kunnen worden", aldus Dijkgraaf. Ook bij de mestwetgeving ziet Dijkgraaf soortgelijke onrechtvaardigheden, waarbij een kleine overtreding kan leiden tot  bestuurlijke boetes van tienduizenden euro's. "We willen dat hier maatwerk geleverd moet worden."

Gevraagd: innovatie, ook in wetgeving

Grondgebondenheid

PvdA en GroenLinks zullen de begrotingsbehandeling aangrijpen om de grondgebondenheid te benadrukken. De Nederlandse landbouw heeft echt niet de opdracht de rest van Europa te voeden, stelt Rik Grashoff, woordvoerder van Groen Links. Grashoff zegt dat dit land te veel varkens telt. "14 miljoen varkens is teveel. Het is niet zo gek dat burgers daarover klagen in dit land. Schaalvergroting in dit dichtbevolkte land is niet gewenst." De Partij voor de Dieren zal de begrotingsbehandeling onder andere aangrijpen om de afschaffing van de intensieve veehouderij te bepleiten.

Weidevogels

De landbouw en de natuur zouden elkaar meer moeten omarmen, vindt Grashoff: natuurinclusieve landbouw noemt hij dat, waarin weidevogels de bescherming krijgen die ze verdienen. Hij vindt het onvoorstelbaar dat dat nog niet gebeurt. "Wij voldoen bij lange na niet aan de vereisten van de Vogel- en Habitatrichtlijn." De weidevogel komt ook terug in de bijdrage van PvdA'er Henk Leenders, die samen met Sjoera Dikkers namens de PvdA de begroting behandelt. Leenders bepleit onder andere voor meer groen in de stad.

Zijn collega Dikkers  ziet aanknopingspunten in het rapport van het wereldnatuurfonds (WNF) om de verduurzaming in de landbouw nog eens aan de orde te stellen.

Gevraagd: innovatie, ook in wetgeving

Vitalisering varkenshouderij

In het rapport van Uri Rosenthal over de vitalisering van de varkenshouderij, ziet zij juist geen enkel verbinding met de realiteit: "Stuitend, werkelijk van de gekke, wat die heeft opgeschreven. Dat wij in Brabant varkens moeten houden om in China vlees te verkopen. Dat is echt de verkeerde richting." Grashoff is het met haar eens, ook om andere redenen: "Ik heb wel eens een leuk vakantiehuisje gezocht. Toen we iets hadden gevonden, dacht ik: daar gaan we niet naartoe, want daar stinkt het naar varkens."

Eén reactie

  • Eerst mar is wat doenaan de overvloed van de ooievaars ganzen en kraaien dan komt de weidevogels van zelf weer terug
    -

Of registreer je om te kunnen reageren.