Home

Nieuws 1928 x bekeken 1 reactie

Geen uitbreiding en nieuwvestiging meer in Groningen

Groningen - Het bestuur van de provincie Groningen wil geen uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve veehouderij meer toestaan in de hele provincie.

Dat staat in de herziene versie van de Ontwerp Omgevingsvisie 2016-2020 die Gedeputeerde Staten van Groningen deze week aan Provinciale Staten hebben aangeboden.

Het beleidskader voor ruimtelijke ordening

In de Omgevingsvisie legt de provincie haar beleid vast voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving in de provincie. De Omgevingsvisie is hét beleidskader voor ruimtelijke ordening. Ook is het de ruimtelijke basis voor het beleid voor milieu, verkeer en vervoer en ruimte en water; beleidsterreinen waarvoor de provincie aanvullende beleidsplannen heeft of maakt.

Schaalvergroting in de landbouw vindt plaats op basis van een indicatieve kaart met uitbreidingsruimte.

Stukken ter inzage vanaf 1 februari

Naast de visie bieden Gedeputeerde Staten ook de herziene Ontwerp Omgevingsverordening 2016 en een aanvulling op het planMER aan Provinciale Staten aan. Deze stukken liggen vanaf 1 februari 2016 ter inzage. Wie ze wil lezen kan een zienswijze indienen.

Naar verwachting worden de definitieve Omgevingsvisie en -verordening vóór de zomer van 2016 door Provinciale Staten vastgesteld.

Eén reactie

  • haj146

    Dus ook niet meer industrie, woningen auto's etc. Goeie mentaliteit! Communisten

Of registreer je om te kunnen reageren.